Beleid

Visie 21+ onze leidraad voor de toekomst

  1. Visie21+ | onze leidraad voor de toekomst
  2. Documenten

Visie21+ | onze leidraad voor de toekomst

De georganiseerde sport is gewend te werken in perioden van vier jaar, meestal gekoppeld aan de olympische cyclus. Omdat ontwikkelingen snel gaan, werken we als NTB  vanuit de Visie21+ die we jaarlijks kunnen evalueren en bijstellen indien gewenst en nodig. Het beschrijven van een inspirerend beeld op de toekomst helpt niet alleen om koers te zetten en te houden, maar ook om medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen te enthousiasmeren en hun medewerking te verkrijgen bij het realiseren van dat inspirerende beeld.

Op basis van de beleidsvisie worden jaarlijks diverse jaarplannen geschreven, die de leidraad vormen voor de activiteiten en ontwikkelingen in het betreffende jaar. Uiteraard worden die plannen ook jaarlijks geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag.

Documenten

Alle documenten zijn hieronder te downloaden.

Lees volgend artikel

De mensen

Op het bondsbureau werken bevlogen professionals dagelijks aan het organiseren en faciliteren van onze sport. Als jij niet direct weet bij wie je moet zijn met jouw vraag, dan ... Lees meer