Wedstrijdofficials

Zonder officials - en natuurlijk (sportieve) atleten en organisaties - géén eerlijke wedstrijden

Voor een sportief en veilig wedstrijdverloop

De triathlonsport zit in de lift. Steeds meer mensen ontdekken de sport. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer wedstrijden bij komen, wat natuurlijk geweldig nieuws is. Al deze wedstrijden dienen voorzien te worden van voldoende officials om het sportieve en veilige verloop van al deze wedstrijden te waarborgen.

Voor een sportief en veilig wedstrijdverloop

Het officialcorps legt tijdens een wedstrijd de nadruk op de naleving van de reglementen door de atleten.

Een officialcorps bij een wedstrijd bestaat in het algemeen uit:

  • een Bondsgedelegeerde (BG)
  • een of meerdere Technical Officials (TO), waarvan er één tijdens de wedstrijd als Wedstrijdleider (WL) fungeert
  • een of meerdere Basisofficial(s) (BO’s)

De Wedstrijdleider geeft op de dag van de wedstrijd leiding aan het officialcorps. De Bondsgedelegeerde doet voor het officialcorps de voorbereiding van de wedstrijd samen met de organisatie (hij kijkt o.a. mee naar de veiligheid en organisatorische aspecten) en is tijdens de wedstrijd het aanspreekpunt voor de organisatie.

Official cursussen

Hieronder vind je een overzicht van alle official cursussen die nog verder wordt aangevuld. Belangstellenden kunnen mailen naar onderstaand mailadres.

Vragen en/of aanmelden? Mail naar officials@triathlonbond.nl.

Deelname aan een officialcursus is gratis. 

 

Cursussen

Basisofficial (BO)

Open

Om Basisofficial te kunnen worden, volg je een cursus van één dag (ca. 6 uur). Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende punten doorgenomen:

a.       Uitleg over de regels en toepassing ervan
b.       Uitleg over de organisatie van het officialkorps
c.       Uitleg over de verschillende wedstrijdvormen
d.       Uitleg over de diverse aspecten van een wedstrijddag
e.       Uitleg over de begeleiding van beginnende officials

De cursussen zullen zoveel mogelijk in de regio gegeven worden.
De NTB is altijd op zoek naar uitbreiding van het officialcorps.

Er volgt een nieuwe cursus Basisofficial (BO) op 9 december in Oss. Inschrijven kan hier. Ook is er een cursus Basisofficial (BO) op 20 januari in Zwolle. Inschrijven hiervoor kan hier.

Technical Official (TO)

Open

Na voldoende ervaring te hebben opgedaan met de diverse taken en bij aangetoonde inzet is het voor Basisofficials mogelijk om door te groeien naar Technical Official. De Werkgroep Wedstrijd Officials (WGWO) draagt min. 1x per jaar Basisofficials voor aan het Bestuur van de NTB om de stap naar Technical Official te maken.

De Technical Official cursus is een (internationaal gecertificeerde) cursus van 2 dagen. Deze zal waar mogelijk in Nederland georganiseerd worden. In uitzonderingsgevallen volg je de cursus in het buitenland.

Bondsgedelegeerde (BG)

Open

Om Bondsgedelegeerde (BG) te kunnen worden volg je een aanvullende cursus van 4-6 uur. Ook hiervoor draagt de WGWO 1x per jaar officials voor aan het Bestuur van de NTB.

Motorapplicatiecursus

Open

Een belangrijk onderdeel bij het officialwerk is het observeren van atleten tijdens het fietsonderdeel. Om de fijne kneepjes onder de knie te krijgen en om op een uniforme wijze op te treden is de Motorapplicatiecursus opgezet. Dit is een praktijktraining met motorrijders en atleten op een afgezet parcours. Deze cursus kan door alle officials gevolgd worden en zal 1-2x per jaar georganiseerd worden.

Alle officials krijgen een onkosten- en evt. reiskostenvergoeding. Daarnaast krijgt iedere official een kledingpakket in bruikleen van de NTB.
De minimum leeftijd om deel te kunnen nemen aan een officialcursus is 18 jaar.

Nederlandse Triathlon Bond
Lees volgend artikel

Medische screening

Er is geen verplichting voor NTB leden en/of deelnemers aan evenementen om een sportmedisch onderzoek/sportkeuring te ondergaan. Het wordt echter wel nadrukkelijk geadviseerd om ... Lees meer