Veilige Sport

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn

 1. Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
 2. Vertrouwenscontactpersonen NTB
 3. Inclusiviteit - sport voor iedereen
 4. De Gedragscodes Sport, ook voor jou
 5. Beroepscode voor trainers
 6. Regeling Gratis VOG voor sportverenigingen

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom werken we aan preventie. En als het misgaat is er het Centrum Veilige Sport Nederland. Bij dit meldpunt kan je altijd gratis, vertrouwelijk en indien gewenst anoniem terecht voor een luisterend oor, advies of om een melding over grensoverschrijdend gedrag te doen. Klik op de button onder dit item voor meer informatie, of bel 0900 2025590.

Het meldpunt wordt mogelijk gemaakt door NOC*NSF en is actief sinds het najaar van 2019. De NTB heeft daarnaast een vertrouwenscontactpersoon (VCP-er).

Bekijk video Bekijk video
Er is een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

Vertrouwenscontactpersonen NTB

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een vraag of melding van grensoverschrijdend gedrag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de bond of vereniging om preventieve maatregelen te nemen om een veilig sportklimaat te behouden.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, die getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen de NOC*NSF vertrouwenspersonen je bij het doen van je verhaal.

Gerda Sollie en Sanne van der Meer zijn de VCP-ers van de NTB.

Gerda Sollie is bereikbaar via gerda.sollie@triathlonbond.nl of 06-36326712

Sanne van der Meer is bereikbaar via sanne.vandermeer@triathlonbond.nl of 06 -52441176

Naast deze twee vertrouwenspersonen, heeft de NTB, in de persoon van Roel de Krijger, sinds april 2023 ook een integriteitsmanager. Waar de vertrouwenspersonen een luisterend oor bieden en eventueel kunnen doorverwijzen voor hulp, kan De Krijger helpen officieel melding te doen. Hij is bereikbaar via roel.de.krijger@triathlonbond.nl of telefonisch op 06 38755727.

 

Centrum Veilige Sport Nederland
Meldpunt overschrijdend gedrag

Centrum Veilige Sport Nederland

Heb je iets meegemaakt of gezien dat niet oké is? Spreek je uit. Het Centrum Veilige Sport Nederland, een initiatief van NOC*NSF is er voor jou. Altijd gratis, nagenoeg 24/7 en indien gewenst anoniem. In het belang van jezelf, de ander en de sport, laat van je horen.

Lees meer

Inclusiviteit - sport voor iedereen

Wij willen dat iedereen mee kan doen aan onze sport. Sport brengt Nederland samen en geeft de kracht om eenheid te brengen in verscheidenheid. Wie regelmatig beweegt en sport voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven.

Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport bevordert een actieve gezonde leefstijl voor mensen mét en zonder beperking of chronische ziekte. Sport moet een plek zijn waar ook bijvoorbeeld ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community én mensen met verschillende culturele achtergronden zich thuis kunnen voelen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij.

Wij volgen hierin de richtlijnen van NOC*NSF:

Aangepast sporten
Kwetsbare mensen
Diversiteit in sport
LHBTI acceptatie in sport
Gender- en seksediverse personen in sport

Vragen of opmerkingen? Mail naar berteke.de.jong@triathlonbond.nl of de vertrouwenscontactpersoon 

De Gedragscodes Sport, ook voor jou

Dat nieuwe medicijn, staat dat op de dopinglijst, of toch niet? Als jullie het clubhuis laten opknappen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Incidentjes op het veld, hoe ga je daarmee om? En natuurlijk wil je dat iedereen met plezier naar de club komt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Leuk die vragen, maar jij wilt weten hoe je het aanpakt. Bekijk dan de animaties op de site van het Centrum Veilige Sport. Geinig om te zien, en je steekt er ook nog iets van op. De animaties zijn gebaseerd op de gedragscodes in de sport. Gedragscodes die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen. Dus ook voor jou als bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter.

Gedragsregels sport

Beroepscode voor trainers

Houvast voor kwaliteit en sportmoraal

De sport is in beweging en daarmee ook de sportmoraal. De hedendaagse ontwikkelingen, zoals commercialisering, professionalisering en de introductie van prestatiebevorderende middelen hebben de traditionele sportmoraal onder een grote druk gezet. Trainers/coaches (zowel betaalde als vrijwilligers) moeten steeds weer hun houding bepalen tegenover de sporter en diens omgeving. De beroepscode kan een uitstekend hulpmiddel zijn. De beroepscode is het resultaat van een systematische bezinning op de normen en waarden van het handelen van trainers/coaches en is opgesteld in nauwe samenspraak met trainer/coaches uit verschillende takken van sport.

De beroepscode geeft gedragsregels en aanbevelingen waaraan trainers/coaches zich in hun dagelijkse werk dienen te houden. De beroepscode:

 • Is een kwaliteitstoets van de beroepsuitoefening voor trainers/coaches.
 • Biedt een legitimatie van het beroepshandelen.
 • Maakt voor sporters duidelijk wat zij mogen verwachten.
 • Geeft houvast, bescherming en de mogelijkheid om kritiek te uiten.

Uitgangspunten zijn:

 • De rechten van de sport(st)er.
 • De relaties binnen en buiten de sport.
 • De werkomstandigheden en professionele standaard.

Trainers/coaches dienen de integriteit van sporters te waarborgen. Ze dienen relaties met sporters (en anderen) op een integere manier in te vullen, gebaseerd op openheid, eerlijkheid, wederzijds vertrouwen en respect. Tenslotte dienen trainers/coaches de standaard van hun vak hoog te houden.

Download beroepscode

Regeling Gratis VOG voor sportverenigingen

Een sportvereniging met sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen (kinderen, sporters met een beperking, jonge topsporters, etc.) kan gebruik maken van de regeling gratis VOG. Via deze regeling is het voor een sportvereniging mogelijk om de VOG’s kosteloos voor haar beoogde vrijwilliger(s) klaar te zetten. Waar een aanvrager normaal gesproken 30 à 40 euro moet betalen, is deze sinds 2015 gratis voor de vrijwilligers in de sport. Indien een sportvereniging voor de regeling gratis VOG in aanmerking wil komen moet zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor het aanmelden van uw vrijwilligersorganisatie voor de Regeling Gratis VOG kunt u dit formulier invullen.

Lees volgend artikel

Jeugdtriathlon

Mooie wedstrijden, levendige clubs, allerhande trainingsfaciliteiten en prettig kader. Fijne omstandigheden om te genieten van onze combiduursport en in grote delen van Nederland ... Lees meer