Paratriathlon

Voor allroundsporters die geen beperkingen zien

Ik wil meedoen aan een triathlon, maar heb een fysieke beperking

In veel gevallen is het voor atleten met een beperking mogelijk om mee te doen aan een standaard combiduursportevenement. Afhankelijk van de handicap zal per wedstrijd bekeken worden of het parcours geschikt is voor jouw mogelijkheden. Er staan per jaar meer dan 100 evenementen op de kalender en veel van die wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk. Informeer vooraf bij de organisatie naar de mogelijkheden. Heb je extra ruimte nodig in de wisselzone, heb je hulp nodig bij het in en uit het water komen, bij het omdoen van een prothese of bij het wisselen van handbike naar wheeler? In overleg met het jurycorps zal altijd bekeken worden hoe en op welke wijze je ondersteund kan worden. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt dat je zelf moet doen wat je zelf kan, want triathlon is een individuele sport, die je zoveel mogelijk op eigen kracht doet. En uitgangspunt is tevens dat de basisdisciplines van het evenement gehandhaafd blijven (dus i.g.v. triathlon: zwemmen-fietsen/handbiken-lopen/wheelen). Ook de veiligheid van jou en je medeatleten moet te allen tijde gegarandeerd kunnen worden, maar in overleg is heel veel mogelijk.

Heb je aanpassingen nodig die formeel tegen het reglement ingaan? Bijvoorbeeld extra hulp(middelen) of aangepast materiaal? Mail dan naar info@triathlonbond.nl.

Voor algemene informatie, vragen of opmerkingen kun je terecht bij de volgende personen:

Ik wil meedoen aan een triathlon, maar heb ondersteuning nodig tijdens de wedstrijd

Naast reguliere triatleten en paratriatleten is er een groep atleten die aan wedstrijden deelnemen (of willen deelnemen) maar die niet geheel aan alle reglementaire eisen kunnen voldoen omdat ze aanvullende ondersteuning en/of voorzieningen nodig hebben. Te denken valt aan atleten met een verstandelijke, visuele, communicatieve, geestelijke of fysieke beperking die niet passen binnen de reglementaire criteria van de paratriatleten.

In de praktijk lopen veel van deze atleten tegen onnodige barrières aan vanwege regeltechnische beperkingen en onbekendheid met deze groep bij organisaties en officials. De NTB wil deze onnodige drempels zoveel mogelijk wegnemen in het kader van sportparticipatie. In eerste instantie door bewustwording bij alle betrokken partijen te creëren middels dit informatiedocument. Met de opgedane ervaringen kan in de toekomst mogelijk regelgeving worden opgesteld. Klik hieronder voor meer informatie.

Informatie adaptive atleten

Paratriathlon

Sinds Rio de Janeiro 2016 – waar Jetze Plat namens Nederland goud won en Geert Schipper zilver– maakt triathlon deel uit van het paralympische programma. In Tokyo 2020 won Jetze Plat wederom een gouden medaille. De paratriathlon is toegankelijk voor sporters met een fysieke of visuele beperking die binnen één van de, door World Triathlon, vastgestelde klassen valt: PTWC H1 of H2: rolstoelatleten (met een correctietijd voor de fysiek zwaarder beperkte rolstoelatleten in H1), PTS2 tot en met PTS5 staande atleten en PTVI: visueel beperkte atleten (met een correctietijd voor de volledig blinde atleten.

Om te weten in welke klasse je meedoet bestaat er de zogenoemde classificatie. Op basis van medische gegevens en specifieke testen wordt bekeken in welke klasse je een eerlijke strijd aan kunt gaan met je mede atleten.
Voor deelname aan ‘reguliere’ NTB-wedstrijden is geen officiële classificatie nodig, maar kan in overleg met de organisatie bepaald worden of deelname mogelijk is en/of bijvoorbeeld dispensatie nodig is op de reglementen (zie boven). Een aantal evenementen in Nederland houdt specifiek rekening met para atleten, deze wedstrijden zijn gebundeld in het paratriathloncircuit. Meedoen aan dit circuit kan ook zonder officiële classificatie. Wil je bij het NK paratriathlon echter meedoen voor de prijzen, dán zul je een nationale classificatie en een wedstrijdlicentie van de NTB moeten hebben.

Voor deelname aan internationale wedstrijden is eerst een nationale (via de NTB) en daarna een internationale classificatie (via World Triathlon) nodig. Daarnaast zul je ook voor deze wedstrijden een wedstrijdlicentie moeten hebben.

Bekijk video Bekijk video
Promo paratriathlon NL

Inschrijven en aanmelden

Veel wedstrijdorganisaties stellen hun evenement nadrukkelijk open of hebben een speciale startserie voor paratriatleten. Alle evenementen vind je op www.ntbinschrijvingen.nl.

Lees volgend artikel

Agegroupwedstrijden

Jaarlijks zijn er over de hele wereld kampioenschappen waarin atleten die geen deel uitmaken van de nationale (elite-)selectie Nederland kunnen vertegenwoordigen in de zogenaamde ... Lees meer