Reglementen en statuten

Omdat de sport nu eenmaal niet zonder spelregels en afspraken kan

Reglementen

Om wedstrijden veilig en eerlijk te laten verlopen zijn er uiteraard – zoals in elke (wedstrijd)sport – regels nodig.
Hoewel per land en per organiserende bond nog wel eens (enigszins) afwijkende regels worden gehanteerd hanteert de NTB als uitgangspunt de internationale regelgeving van  de overkoepelende bond: World Triathlon. De wedstrijdreglementen van World Triathlon worden zoveel mogelijk één op één over genomen, tenzij de specifieke situatie in Nederland het noodzakelijk maakt dat er uitzonderingen of aanpassingen worden gemaakt.

Alle door de NTB gehanteerde reglementen zijn hieronder te vinden.

NTB leden dienen zich te allen tijde te houden aan deze reglementen.

Onder leden wordt verstaan:

  1. Verenigingen
  2. Organisaties
  3. Officials
  4. Basisleden (zowel met als zonder Atletenlicentie)
  5. Aspirantleden
  6. Daglicentiehouders

Maar ook leden van KNWU en KNZB, die op basis van de samenwerking die de NTB met die bonden heeft meedoen aan NTB-evenementen, dienen zich te conformeren aan de geldende NTB-reglementen.

Een aantal reglementen hieronder is specifiek bedoeld voor een speciale doelgroep/selectie. In dat geval hoeven uiteraard alleen de leden van de betreffende doelgroep/selectie zich aan deze regels te houden.

Overzicht reglementen/statuten NTB

Algemeen Tuchtreglement

Open

De NTB is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak en hanteert daarmee ook het Algemeen Tuchtreglement van het ISR.

Reglementen doping

Open

De NTB is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak en hanteert daarmee ook het dopingreglement van het ISR.

Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar een viertal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:

Reglementen Seksuele Intimidatie

Open

De NTB is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak en hanteert daarmee ook het Reglement Seksuele Intimidatie van het ISR.

 

Wedstrijdreglement

Open

Wedstrijdreglement (inclusief Nederlandse aanpassingen)

World Triathlon Competition Rules (internationaal wedstrijdreglement)

Klik hier voor de meest gestelde vragen over het wedstrijdreglement.

Agenda TR vergadering

Open
Lees volgend artikel

Partners

Het sleutelwoord in de samenwerking met partners is ‘samen’. Want samen geven we inhoud aan het partnerschap, bieden we elkaar een podium én onze atleten en bedienen we onze ... Lees meer