Vragen over lidmaatschap

Kies je voor een daglicentie, het aspirant lidmaatschap of tóch een atletenlicentie?

Alles wat je weten wil over het lidmaatschap

Om mee te kunnen doen aan een triathlon is het niet noodzakelijk om meteen lid te worden van de NTB. Je kunt ook op basis van een zogenaamde daglicentie meedoen, of in een aantal gevallen zelfs zonder extra kosten voor een daglicentie op basis van het lidmaatschap van een andere bond (KNWU, KNZB en de Atletiekunie).

Maar in veel gevallen is het zeker aan te raden om je aan te sluiten bij de NTB. Zie hiervoor de voordelen van lid zijn.

Met de inschrijving voor een evenement en/of de aanschaf van een licentie (ook daglicenties) conformeer je je aan alle geldende NTB-reglementen.

Onderstaand overzicht geeft hopelijk antwoord op al je vragen over het lidmaatschap. Heb je na het lezen hiervan tóch nog een vraag? Mail dan naar leden@triathlonbond.nl

Welke lidmaatschapsvormen zijn er ?

Open

De NTB kent diverse lidmaatschapsvormen, met daaraan gekoppelde licenties.

– Atletenlicentie – de meest uitgebreide lidmaatschapsvorm die de NTB kent. Deze lidmaatschapsvorm is altijd gekoppeld aan het basislidmaatschap. De Atletenlicentie kan via een vereniging of individueel worden aangeschaft.  Bezitters van een Atletenlicentie betalen bij geen enkel evenement dat op de NTB-kalender staat een toeslag op het inschrijfgeld, ontvangen meerdere keren per jaar het bondsmagazine ‘Transition’, komen in aanmerking voor NK-medailles, mogen (mits zij lid zijn van een vereniging en hun vereniging dat wil) meedoen aan teamcompetitiewedstrijden en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun licentienummer opgeven.

– Basislidmaatschap. Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor verenigingsleden die weinig of geen wedstrijden doen en kan alleen via een vereniging worden aangeschaft. Basisleden ontvangen 6x per jaar het bondsmagazine ‘Transition’ en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven. Zij komen echter niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s en bij deelname aan een NTB-evenement betalen zij een toeslag op het inschrijfgeld in de vorm van een zogenaamde daglicentie.

– Aspirant lidmaatschap – letop: met ingang van 2020 heet dit proeflicentie. Dit kennismakingslidmaatschap is maximaal één kalenderjaar geldig en biedt de individuele atleet de mogelijkheid om deel te nemen aan evenementen tot en met maximaal de olympische afstand (i.g.v. triathlon is dat 1500 meter zwemmen – 40 km. fietsen – 10 km. lopen) zonder de kosten voor een daglicentie. Aspirantleden/proefleden ontvangen geen bondsmagazine en komen niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s, maar worden wel opgenomen in evt. NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven.

– Daglicentie – dit lidmaatschap is slechts geldig op de dag van het evenement en wordt betaald door middel van een toeslag op het inschrijfgeld (dat door de wedstrijdorganisatie wordt geïncasseerd). Daglicentiehouders krijgen geen lidnummer of magazine en komen ook niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s of opname in de circuitranglijsten.

Deelname aan vrijwel alle NTB-evenementen (m.u.v. een aantal NK’s) staat in principe open voor iedereen. Atleten die niet in het bezit zijn van een Atletenlicentie kunnen op basis van een Daglicentie meedoen aan wedstrijden.

Wat kost het lidmaatschap van de NTB?

Open

Bij het aangaan van het lidmaatschap (basislidmaatschap en/of atletenlicentie) na 1 september worden de volgende kortingen gehanteerd:

Lidmaatschap gaat in na 1 september:     50 procent korting
Lidmaatschap gaat in na 1 november:      75 procent korting

Contributie/tarieven 2020

Wat kost een daglicentie per wedstrijd?

Open

De kosten van een daglicentie worden hoger naarmate de afstand langer wordt (bedragen voor 2020).

  • Mini (1/16) – € 4,-
  • Achtste/sprint/kwart – € 8,-
  • Olympische afstand – € 10,-
  • Midden afstand – € 31,-
  • Lange afstand – € 46,-

Voor alle zwemlopen en wintertriathlons (ongeacht de afstand) kost een daglicentie € 4,-

Heb ik een medische verklaring nodig om lid te worden/deel te nemen aan een wedstrijd?

Open

Er is geen verplichting voor NTB leden en/of deelnemers aan evenementen om een sportmedisch onderzoek/sportkeuring te ondergaan. Het wordt echter wel nadrukkelijk geadviseerd om een online screeningslijst online in te vullen om een risico inschatting te kunnen maken van hun eigen gezondheid (risico op plotse hartdood).

Lees verder

Hoe krijg ik mijn lidmaatschapsbewijs

Open

Je kunt je lidmaatschapsbewijs zelf downloaden via je profielpagina in mijn.triathlonbond.nl.

De kosten voor een daglicentie worden betaald in de vorm van een toeslag op het inschrijfgeld. Dit lidmaatschap wordt dus per evenement éénmalig aangeschaft en er worden geen lidmaatschapsbewijzen voor verstrekt.

Kan ik met mijn NTB licentie ook bij andere sportbonden terecht (en omgekeerd)?

Open

Triatleten en duatleten beoefenen meerdere sporten en doen daardoor ook met enige regelmaat mee aan evenementen die georganiseerd worden door aanverwante bonden. En omgekeerd willen leden van die andere bonden wel eens een uitstapje maken naar de triathlon/duathlon of een andere vorm van combiduursport. Met de KNWU , de KNZB en de Atletiekunie zijn afspraken gemaakt over de (gedeeltelijke) onderlinge uitwisseling van licenties. De afspraken verschillen per bond en discipline, maar zijn hieronder terug te vinden.

Samenwerking NTB – KNZB

Samenwerking NTB – Atletiekunie

Dankzij de samenwerking met de Atletiekunie kunnen houders van een atletenlicentie een (gratis) lidmaatschap van de Atletiekunie aanvragen.

Klik hier voor de aanvraag van een licentie bij de Atletiekunie

Samenwerking NTB – KNWU

Leden van de KNWU kunnen zonder extra kosten voor een daglicentie meedoen aan NTB-evenementen tot en met maximaal de olympische afstand (daarboven mag uiteraard ook, maar dan worden daglicentiekosten in rekening gebracht) en NTB-leden mogen aan alle KNWU-evenementen meedoen waarvoor een basislidmaatschap nodig is.

Voor NTB-leden die ook in 2020 in het bezit zijn van een atletenlicentie wordt het KNWU-lidmaatschap vanzelf verlengd. Dat geldt voor alle KNWU-lidmaatschappen die tot uiterlijk 30 december 2019 zijn aangevraagd. Vanwege de overschakeling naar een nieuw inschrijfsysteem is het van 30 december tot medio februari voor NTB-leden NIET mogelijk om een gratis basislidmaatschap van de KNWU aan te vragen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via de KNWU.

 

Kan ik ook lid zijn bij meerdere verenigingen?

Open

Dat kan inderdaad. Registratie als lid bij beide verenigingen is dan vanuit verzekeringsoogpunt wel noodzakelijk, maar elke tweede en volgende registratie is gratis.  Je kunt bij je vereniging(en) aangeven bij welke vereniging je als volledig lid wil worden geregistreerd en bij welke vereniging als zgn. dubbellid. Alleen voor de vereniging waar het volledige lidmaatschap voor geregistreerd is komt er een lidmaatschapsbewijs beschikbaar. Een atleet kan daardoor ook niet in hetzelfde jaar voor twee (of meer) verenigingen starten in bijvoorbeeld de Teamcompetities Triathlon of het Jeugd- en juniorencircuit. Die keuze wordt – per competitie – bepaald aan het begin van het seizoen. Wil je toch een tweede atletenlicentie, omdat je bijvoorbeeld in het Jeugd- en juniorencircuit voor een ander team uitkomt dan in de Teamcompetities Triathlon (wat dus wél is toegestaan), dan kan dat. Informeer ruim voor de start van het nieuwe seizoen bij je vereniging naar de voorwaarden en kosten.

Hoe verleng ik mijn lidmaatschap of zeg ik het weer op?

Open

Een lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging en wordt daarom automatisch verlengd per kalenderjaar. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 december te worden doorgegeven (schriftelijk, via leden@triathlonbond.nl). Voor een Aspirant-/proeflidmaatschap geldt dat dit voor maximaal 1 kalenderjaar kan worden aangegaan. Dit lidmaatschap eindigt dan ook vanzelf per 31 december. Alle aspirantleden krijgen hierover enkele weken van tevoren bericht met een aanbieding voor een continuering van het lidmaatschap (individueel of via de vereniging). Ook lidmaatschappen op basis van een daglicentie eindigen vanzelf aan het einde van een kalenderjaar.

Lees volgend artikel

Lid worden

Oké, je hebt de voordelen van lid zijn bekeken, de vragen over het lidmaatschap gelezen en je gaat ervoor. Je wordt lid van de Nederlandse Triathlon Bond! Dan hebben we uiteraard ... Lees meer