Terug naar NTB

De mensen

Onze bevlogen professionals en toegewijde vrijwilligers

Medewerkers bondsbureau

Op het bondsbureau werken bevlogen professionals dagelijks aan het organiseren en faciliteren van onze sport. Als jij niet direct weet bij wie je moet zijn met jouw vraag, dan hebben we ook een aantal algemene adressen voor je:

Rembert Groenman

Directeur rembert.groenman@triathlonbond.nl
Open

Bureauzaken, internationale zaken, bestuurszaken

Christie Brouwer

Beleidsmedewerker christie.brouwer@triathlonbond.nl
Open

Breedtesport, opleidingen, bureauzaken, PR/communicatie

Mariska Lagerweij

Medewerker mariska.lagerweij@triathlonbond.nl
Open

Financiën

Marloes Pleijte

Medewerker marloes.pleijte@triathlonbond.nl
Open

Algemeen, topsport

Emelie Papenburg

Medewerker emelie.papenburg@triathlonbond.nl
Open

Ledenadministratie, evenementen

Adrie Berk

Technisch Directeur adrie.berk@triathlonbond.nl
Open

Topsport, talentherkenning

Martijn Keijsers

Communicatiemanager martijn.keijsers@triathlonbond.nl
Open

Persvoorlichting, Transition Magazine, webbeheer, social media

Berteke de Jong

Coördinator berteke.de.jong@triathlonbond.nl
Open

Teamcompetities, jeugdbeleid

Koen de Haan

Coördinator koen.de.haan@triathlonbond.nl
Open

Opleidingen, talentontwikkeling

Marcia Jansen

Medewerker marcia.jansen@triathlonbond.nl
Open

Persvoorlichting, webbeheer, social media

Lieke ten Hove

Medewerker lieke.ten.hove@triathlonbond.nl
Open

Opleidingen, tijdelijke ondersteuning algemeen en topsport (sept 2017-jan 2018)

Bevlogen medewerkers en toegewijde vrijwilligers werken elke dag aan de professionalisering van onze sporten
Bevlogen medewerkers en toegewijde vrijwilligers werken elke dag aan de professionalisering van onze sporten

Bestuur

Het bondsbestuur bestaat momenteel uit zeven bestuurders met elk hun eigen aandachtsgebieden. Bestuursleden zijn te bereiken via het bondsbureau en per e-mail: info@triathlonbond.nl 

Voor het functioneren van het bestuur is een algemeen profiel opgesteld dat door geïnteresseerden geraadpleegd kan worden. Hierin zijn taken, functie-eisen en gewenste achtergronden te vinden.

Bestuur

Wim van Oijen

Voorzitter, algemene zaken, bestuurlijke coördinatie, jury

Martin Breedijk

Topsport Olympisch, internationale zaken

Patrick Kingma

Sponsoring, marketing

Hans Urlings

Financiën, races/NK's

Karin Oppelland

Relatiebeheer/accountmanagement, duurzaamheid

Job Eijsink

Jeugdontwikkeling

Nicole Eyssen

Topsport niet-Olympisch, opleidingen, innovatie

Triathlonraad

De NTB heeft een bestuurlijke structuur waarbij het Algemeen Bestuur verantwoording aflegt aan de zogenaamde Triathlonraad (TR). De TR bestaat uit 15 leden die gekozen worden door de regiovergaderingen. Elke regio benoemt drie TR-leden, twee formeel namens de verenigingen en één namens de wedstrijdorganisatoren.

De provincies zijn als volgt verdeeld over de regio’s:

  • Noord = Friesland, Groningen en Drente
  • Oost = Gelderland en Overijssel
  • Zuid = Brabant en Limburg
  • West 1 = Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
  • West 2 = Zuid-Holland en Zeeland

In het overzicht worden per regio de TR-leden voorgesteld. Van elk TR-lid is een beknopt profiel beschikbaar.

Vertrouwenscontactpersonen

De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet.

De NTB heeft in de personen van Peter Dillo en Marianne Vlasveld twee vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn per mail bereikbaar via: vertrouwenspersoon@triathlonbond.nl

Naast dit netwerk van vertrouwenscontactpersonen is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen, die eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.
Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon – zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

Lees volgend artikel

Transition magazine

TRANSITION is sinds 2016 het officiële magazine van de Nederlandse Triathlon Bond, met daarin aandacht voor triathlon, duathlon en andere combiduursporten. De naam Transition is ... Lees meer