Nederlandse Triathlon Bond

Privacy statement

Wat je van ons kunt verwachten m.b.t. privacy

Wij, de Nederlandse Triathlon Bond (NTB), verwerken persoonsgegevens voor onze processen. Dit brengt een aantal gevolgen met zich mee. Deze gevolgen maken het noodzakelijk om beleidsregels op te stellen hoe wij intern dienen om te gaan met persoonsgegevens. Het omgaan met persoonsgegevens dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan te worden. Dit niet doen zou kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor de betrokkene, maar ook voor Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) kunnen hoge boetes worden opgelegd wat onze organisatie ernstige schade zou toe kunnen richten.

De AVG bepaalt aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om te mogen werken met persoonsgegevens. Deze verordening is van toepassing op onze organisatie. Klik hier om deze verordening te raadplegen.

Privacybeleid NTB Privacyverklaring NTB