Beleid

Elke vier jaar stelt de NTB een nieuw integraal Meerjarenbeleidsplan (MJP) op dat het beleid voor de komende 4 jaar beschrijft. Het beleidsplan (de visie) maakt duidelijk waar de NTB voor staat en wat zij in de komende jaren, in samenwerking met alle betrokkenen, wil bereiken.

Het Strategisch Plan NTC 2009-2016 is de leidraad waarlangs de NTB gedurende acht jaar haar topsportbeleid gericht op de Olympische afstand vorm denkt te geven.

Op basis van de beleidsvisie worden jaarlijks diverse jaarplannen geschreven, die de leidraad vormen voor de activiteiten en ontwikkelingen in het betreffende jaar. Uiteraard worden die plannen ook jaarlijks geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag.

Alle documenten zijn hiernaast te downloaden.

 

 

Cijfers + statistieken

Met ingang van 2015 is gekozen voor het publiceren van beknopte en overzichtelijke jaarverslagen op hoofdlijnen.
Het overzicht van (leden)cijfers en statistieken, die tot en met 2014 altijd in de bijlagen van het Jaarverslag gepubliceerd werden, is hieronder apart te downloaden.