Terug naar Trainers

Opleiding Triathlontrainer niveau 1

Voor het assisteren van de verenigingstrainer

 1. Werkwijze
 2. Praktijksituatie
 3. Deelnamevoorwaarden
 4. Cursusdata en Aanmelden
 5. Kosten
 6. Sportakkoord subsidie
 7. Documenten

De Triathlontrainer niveau 1 (TTN1) ondersteund de (verenigings)trainer tijdens trainingen en wedstrijden. Binnen de opleiding is er o.a. aandacht voor: didactiek en veilig sportklimaat.

De volgende competenties staan centraal:

 • Het waarborgen van de veiligheid tijdens trainingsactiviteiten;
 • Het assisteren bij trainingen en/of wedstrijden;
 • Zorgen voor passende maatregelen rondom wedstrijden en/of evenementen.
Nederlandse Triathlon Bond

Werkwijze

De TTN1 opleiding duurt ongeveer 12 weken. De opleiding bestaat uit 2 centrale bijeenkomsten, groepsopdrachten en individuele opdrachten. De individuele opdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De opdrachten worden door de cursist verwerkt in een portfolio, dit portfolio zal beoordeeld worden. Er vindt geen praktijkexamen plaats.

Voorbeelden van opdrachten zijn:

 • Gerichte observaties van de (verenigings)trainer;
 • Delen van de training begeleiden onder begeleiding van de (verenigings)trainer;
 • Hoe te spreken en uitleg te geven voor een groep;
 • Opdrachten t.a.v. veiligheid en organisatie.

Praktijksituatie

De praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging. Het is dus noodzakelijk dat de cursist de gelegenheid heeft om gedurende de opleiding opdrachten uit te voeren binnen de vereniging. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer (bij voorkeur binnen de eigen vereniging) die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTN3 diploma, een ALO/CIOS diploma, of een vergelijkbaar diploma van een aanverwante sportbond. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn een aantal competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, deze zijn terug te vinden in de onderstaande handleiding voor praktijkbegeleiders.

Handleiding PB

Deelnamevoorwaarden

 • Minimaal 16 jaar
 • Lid van de NTB
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Geschikte praktijksituatie

 

Sportverenigingen kunnen voor vrijwilligers gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen, meer informatie hierover is hier te vinden.

Cursusdata en Aanmelden

Buiten het triathlonseizoen worden op verschillende plaatsen in het land opleidingen tot Triathlontrainer niveau 1 georganiseerd.

 • Enschede (OV)         start 19 okt ’24, afsluiting 11 jan ’25 – inschrijving opent spoedig
 • Hoorn (NH)               najaar – informatie over data en inschrijving volgt spoedig

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe opleidingslocaties en -data? Laat dan je gegevens achter via opleidingen@triathlonbond.nl.

 

De opleiding Triathlontrainer 1 wordt regionaal aangeboden, verenigingen die interesse hebben om een opleiding te hosten kunnen contact opnemen met het bondsbureau.

Interesse TTN1

Kosten

De kosten voor de TTN1 opleiding bedragen 200,- euro*; dit is incl. cursusmateriaal, centrale bijeenkomsten, lunch en eindbeoordeling. De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers, er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per groep.

* Wanneer er subsidie uit het Nationaal Sportakkoord is toegekend is de eigen bijdrage nog maar 80,- euro (voor early bird inschrijvingen zelfs 65,- euro).

Kosten

Sportakkoord subsidie

De overheid wil samen met NOC*NSF en de sportbonden investeren in een goed opgeleid sportkader, dat doen ze onder andere door een subsidie beschikbaar te stellen voor een aantal trainersopleidingen. Bij de NTB is dit o.a. voor de opleiding Triathlontrainer niveau 1. Een gedeelte van de opleidingskosten kan vanuit het Nationaal Sportakkoord vergoedt worden, hierdoor daalt het inschrijfgeld voor deelnemers. Lees meer informatie over het Nationaal Sportakkoord op Sportakkoord.nl en Clubbase.nl.

Voor de opleiding Triathlontrainer niveau 1 geldt dat er per cursusgroep een vaste bijdrage uit het Sportakkoord beschikbaar is. De organiserende vereniging vraagt via de clubondersteuner van de gemeente de opleiding aan. Vervolgens wordt, in overleg met de vereniging, de opleiding ingepland door de NTB en kunnen de deelnemers inschrijven (openbare inschrijving). Het inschrijfgeld kan door deze subsidie verlaagd worden, dit betekent voordeel voor alle deelnemers (ongeacht van welke vereniging ze zijn). Neem bij vragen hierover contact op met de NTB.

Documenten

 

Neem bij vragen over opleidingen contact op met het bondsbureau via opleidingen@triathlonbond.nl.

Contact
Lees volgend artikel

Trainersopleidingen

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden en onderwijsinstellingen een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor trainer-coaches. De opleidingen zijn verdeeld over 6 niveaus; de ... Lees meer