Terug naar Trainers

Trainersopleidingen

Aanbod van opleidingen voor triathlontrainers

Trainers hebben, naast andere betrokkenen, een grote invloed op het plezier van sporters bij een vereniging. Dit doen ze door de kwaliteit van trainingen en sfeer (mede) te bepalen. Gevarieerde en verantwoorde trainingen binden mensen aan de vereniging en vergroten het sportplezier. Daarom is het van belang dat de trainers die actief zijn bij verenigingen gekwalificeerd zijn. Dit kan o.a. door het volgen van opleidingen bij de NTB.

De trainersopleidingen van de NTB worden geaudit door NOC*NSF.

Nederlandse Triathlon Bond

Doorlopende leerlijn

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden en onderwijsinstellingen een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor trainer-coaches. De opleidingen zijn verdeeld over 6 niveaus; de niveaus 1 t/m 4 zijn gericht op sportaanbod bij verenigingen, de niveaus 5 en 6 richten zich op de topsport.

 • Trainer-coach niveau 1:
  assisteert bij trainingen onder begeleiding van een niveau 3 trainer (of hoger).
 • Trainer-coach niveau 2:
  geeft zelfstandig training onder supervisie van een niveau 3 trainer (of hoger).
 • Trainer-coach niveau 3:
  geeft zelfstandig training en is verantwoordelijk voor het trainingsaanbod van de vereniging.
 • Trainer-coach niveau 4:
  richt zich op talentontwikkeling bij topsportverenigingen.
 • Trainer-coach niveau 5:
  houdt zich bezig met talentontwikkeling op bondsniveau.
 • Trainer-coach niveau 6:
  houdt zich bezig met topsport op internationaal niveau.

Vereniging (niveau 1-4)

De NTB richt zich met haar aanbod voor triathlontrainers op verenigingen en biedt daarom de opleidingen Triathlontrainer niveau 1, niveau 3 en niveau 4 aan. Gedetailleerde informatie over deze opleidingen is te vinden op de volgende pagina’s.

Voor opleidingen op niveau 2 wordt doorverwezen naar het aanbod van de KNZB, KNWU en AU.

Topsport (niveau 5-6)

De complexer wordende topsportwereld stelt steeds hogere eisen aan de trainer-coaches. Om van succesvolle programma’s te kunnen spreken, zijn kwalitatief goede trainer-coaches noodzakelijk. Daarom heeft NOC*NSF de ambitie talenten en topsporters te voorzien van de beste trainingsprogramma’s en hoogwaardige faciliteiten, waarbij zij worden ondersteund door de beste trainer-coaches.

NOC*NSF heeft in samenwerking met het onderwijs een praktijkgerichte bacheloropleiding voor topsport coaches ontwikkelt, de “Associate Degree Sport” met uitstroomprofiel
Topsport- en talentcoach. Dit is een opleiding op niveau 5 en voor iedereen die beroepsmatig werkzaam is in de sport. De opleiding wordt in deeltijd aangeboden op de volgende locaties:

Contact

Neem bij vragen over, of interesse in, opleidingen contact op met het bondsbureau via opleidingen@triathlonbond.nl.

Contact
Lees volgend artikel

Documentatie voor trainers

Het kenniscentrum met downloads en artikelen voor trainers en andere belangstellenden. Lees meer