Terug naar Trainers

Bijscholingen en licentiebeleid

Hoe trainers hun technische kennis en vaardigheden bijhouden en verbeteren

 1. Online bijscholingen (webinars en e-learning)
 2. 'Reguliere' bijscholingen en overige links
 3. Licentiebeleid voor NTB trainers
 4. Doelen van het licentiesysteem
 5. Uitgangspunten trainerslicentie

Online bijscholingen (webinars en e-learning)

Overzicht van online bijscholingen voor trainers, coaches, atleten en overige belangstellenden, nog te volgen of nu al online terug te kijken.

Webinars en e-learning

Een beetje opvoeder

NOC*NSF - e-learning
Open

Bij het coachen en trainen van kinderen en jongeren heb je meer nodig dan alleen sportinhoudelijke kennis. Naast ouders en leerkrachten is de jeugdtrainer / coach een belangrijke spil in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Omgaan met de verschillende (leer)behoeften en gedragingen van kinderen, je training daar op aanpassen en kinderen met veel plezier laten sporten; daar komt een stukje opvoeden om de hoek kijken. Hoe je dat op een fijne manier met jouw groep kan doen, is het centrale onderwerp van de e-learning ‘Een beetje opvoeder’. Van harte aanbevolen!

Deze module levert NTB-trainers 2 licentiepunten op, de kosten bedragen 5,- euro.

Meer info

Integriteit

Centrum Veilige Sport - e-learning
Open

We willen een eerlijke en veilige sport. Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen hebben we een e-learning gemaakt over sport en integriteit. De modules maken je bewust van wat jij kunt doen en hoe je leert herkennen wat er in je eigen sportomgeving gebeurt.

Alle modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en na inschrijving geheel gratis.

De volgende e-learnings zijn of komen op korte termijn beschikbaar:

Matchfixing (start de e-learning matchfixing)
Doping (start de e-learning doping)
Discriminatie (start de e-learning discriminatie)
Bestuur (beschikbaar medio 2020)
Seksuele Intimidatie (beschikbaar medio 2020)
Pesten (beschikbaar medio 2020)

Lees verder

Sociale Veiligheid

Centrum Veilige Sport - webinar 24 juni, 9 juli, 29 juli 2020
Open

Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie niet voor bij jouw sportvereniging? Hoe zeker ben je hiervan? En hebben jullie al VOG’s aangevraagd voor de vrijwilligers? Dat kan namelijk gratis, maar dan moet de club wel over een actief preventie- en integriteitsbeleid beschikken. Wil je hier meer over weten of heb je hier hulp bij nodig, neem dan nu deel aan het interactieve webinar Sociale Veiligheid! De kans dat de leden bij je vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. Er vinden nu geen wedstrijden en toernooien plaats, maar het ongewenste gedrag is natuurlijk nog niet verdwenen.

Lees verder

Voeding tijdens periode van minder training

Topsport Topics - webinar (terug te kijken)
Open

In dit webinar geeft voedingsspecialist Peter Res antwoord op al deze vragen en krijg je praktische tips voor het aanpassen van het voedingspatroon. Tijdens het webinar kun je vragen stellen. Samen met Peter zullen wij aan het einde van het webinar de belangrijkste vragen en terugkerende thema’s behandelen.

Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden maar is opgenomen. Je kijkt ‘m terug via onderstaande link.

Terugkijken

Voedingsbegeleiding; op weg naar een winnend recept!

NLcoach - webinar 8 juli 2020
Open

Op het gebied van sport en voeding is er nog veel te winnen. Ook voor trainers en coaches is het een belangrijk thema, omdat zij vaak door hun sporters om advies worden gevraagd. Is het voedingspatroon niet optimaal, dan kan dit belemmeringen opleveren in prestaties of zelfs tot lichamelijke klachten leiden. Weet jij als trainer-coach de weg in sport en voeding en kun je je sporters de beste begeleiding bieden op dit punt?

Dit webinar bespreekt de diverse aspecten voor voedingsbegeleiding bij (top)sporters. Deskundigen Anja van Geel (sportdiëtist) en Jeroen Wouters (innovatie-manager Sport en Voeding) zijn beiden werkzaam bij Sportcentrum Papendal en delen hun ervaringen en inzichten op dit onderwerp graag met jou. Het webinar is interactief met veel ruimte voor vragen. Je vragen kun je ook al vooraf stellen via een e-mail!

Thema’s
. inleiding tot voedingsbegeleiding van sporters
. hulpvraag-gestuurde aanpak
. rol van de betrokken begeleiders
. RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports)
. nieuwe ontwikkelingen en innovaties, waaronder digitale tools

Aanmelding

#GOALS; laat je sporters beter trainen

NLcoach - webinar 9 juli 2020
Open

Creëer het optimale trainingsklimaat voor jouw sporters. Hoor alles over zelfregulatie en de rol die jij daarin als trainer/coach hebt! 

Ben je ook benieuwd hoe je jouw sporters kunt stimuleren om beter en sneller te leren met (nog) meer plezier?

Zelfregulatie is een succesvolle methode voor de ontwikkeling van sportprestaties en plezier. Het is inzetbaar door elke trainer/coach die zijn of haar pupillen beter wil laten bewegen en sporten.

In dit webinar vertelt expert Laura Jonker je op een eenvoudige en praktische manier hoe je het beste uit je sporters kunt halen. Er is namelijk niet één weg voor alle sporters, maar een individuele weg per sporter. De webinar is gebaseerd op het praktische handboek #GOALS met oefeningen hoe je het optimale ontwikkelklimaat creëert. Je krijgt informatie over verschillende tools en kunt kijken wat voor jou en jouw sporters het beste werkt.

Thema’s zijn:
. zelfregulatie
. doelen stellen
. feedback
. intrinsieke motivatie

Over #GOALS
#GOALS kent twee boekversies: één voor trainers en één voor sporters. In beide boeken wordt stap voor stap verteld wat zelfregulatie is, hoe je doelen kunt stellen en op welke wijze je het beste feedback kunt geven om de ontwikkeling en het plezier van jouw sporters te vergroten. De boeken staan vol feitjes, verhalen en dingen die je samen met jouw sporters kunt doen tijdens trainingen. Beide boeken kun je eenvoudig bestellen via het inschrijfformulier.

Aanmelding

.

Bijscholingen en overige links

Bijscholingen NTB

Open
 • Op aanvraag kunnen er binnen de verenigingen korte en praktijkgerichte bijscholingen worden georganiseerd voor zwem- en looptrainers. Afhankelijk van de vraag vanuit de verenigingen worden deze op verschillende locaties in Nederland gehouden. Kijk hier voor de mogelijkheden voor bijscholingen zwemtechniek binnen de vereniging en hier voor bijscholingen looptechniek.

 

Vragen over deze of andere bijscholingen? Mail naar opleidingen@triathlonbond.nl 

Bijscholingen via NLCoach

Open

NLCoach is de opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches. Veel van de bijscholingen die NL coach verzorgt worden door de NTB geaccordeerd, waardoor er licentiepunten mee te verdienen zijn. Informeer wel altijd vooraf of een bijscholing van NLCoach punten oplevert t.b.v. de NTB-trainerslicentie.

Bijscholingen NLCoach

Bijscholingen KNWU Campus

Open

Onze collega’s van de KNWU hebben een handig overzicht gemaakt van een aanzienlijk aantal cursussen, workshops en bijscholingen via bijvoorbeeld de Academie voor Sportkader, het Rode Kruis, de KNWU-campus of Start2Move.

Bijscholingen KNWU Campus

Reglement licentiestructuur NTB

Open

Dit licentiereglement  is gebaseerd op publicatie 605 NOC*NSF Kwalificatie Structuur Sport (KSS) 2003 en publicatie 604 NOC*NSF Beroepscompetentieprofielen Sportleiders.

Licentiereglement

Overzicht NTB trainers

Open

Op zoek naar een trainer?
Het overzicht van alle door de NTB opgeleide trainers en hun opleidingsniveau vind je hier.

NTB trainers

Licentiebeleid voor NTB trainers

De licentiestructuur voor trainers is ingevoerd nadat er zowel vanuit opgeleide trainers en verenigingen als vanuit technische staf, Triathlon Raad en Bondsbestuur steeds nadrukkelijker de wens ontstond voor een structuur, waarin het bijhouden en aantonen van actuele kennis en vaardigheden wordt geregistreerd en de kwaliteit beter wordt geborgd door middel van het aanbieden en registreren van bijscholingen. In november 2011 heeft het NTB-bestuur daarom ingestemd met de ontwikkeling van een licentiestructuur.

Door trainers regelmatig te laten bijscholen wordt getracht een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve verbetering van het sporttechnisch aanbod. Uitgangspunt van dit systeem is kwaliteit.

Verenigingen wordt dringend geadviseerd minimaal één en liefst meerdere door de NTB opgeleide trainers binnen de gelederen te hebben. Deze opgeleide trainers verzorgen in de meeste gevallen intern de begeleiding van de overige (niet gediplomeerde) trainers. De verantwoordelijkheid voor het eventueel verbinden van consequenties aan het niet hebben van een geldige licentie wordt neergelegd bij de trainers/coaches, de atleten die ze begeleiden en de verenigingen waarvoor ze actief zijn. Verenigingen wordt aanvullend nog wel aangeraden al hun trainers te vragen om een verklaring omtrent gedrag.

— tekst gaat verder onder de foto —

Doelen van het licentiesysteem

 • het vergroten van de kwaliteit van het sportaanbod van verenigingen als gevolg van de toenemende kwaliteit van het trainerskorps;
 • het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het trainerskorps van NTB door middel van het systeem waarbij trainers met regelmaat bijscholingen dienen te volgen om hun licentie te behouden;
 • het ondersteunen en stimuleren van trainers die door het behalen van licenties een inspanning verrichten in de kwaliteitsbevordering van het training technisch aanbod van verenigingen;
 • het versterken van de maatschappelijke positie én de concurrentiepositie van trainers;
 • het vergroten van de juridische bescherming van verenigingen, trainers en verenigingsleden in geval van schadeclaims bij blessures of ongevallen.

Uitgangspunten trainerslicentie

Bij het diploma van een cursus op minimaal niveau 3 ontvangt de cursist gratis een NTB trainerslicentie. Deze licentie is drie kalenderjaren geldig en om in aanmerking te komen voor verlenging moeten gedurende die periode tenminste  twaalf ‘licentiepunten’ worden gehaald.

Licentiepunten kunnen verdiend worden door middel van onderstaande mogelijkheden:

 • Punten kunnen worden verzameld via sporttak-specifieke bijscholingen die de NTB  zelf organiseert en gemiddeld 1 licentiepunt per dagdeel opleveren, maar kunnen ook behaald worden bij geaccordeerde bijscholingen die door derden worden verzorgd (bv. NLCoach en aanverwante bonden). Alle goedgekeurde bijscholingen worden gepubliceerd via de website en overige communicatiekanalen van de NTB. NTB bijscholingen worden voor trainers/coaches op basis van een geldige trainerslicentie aangeboden tegen gereduceerd tarief (t.o.v. externe trainers).
 • Er kunnen ook punten behaald worden d.m.v. het verzorgen van clinic(s) en/of gasttrainingen die vooraf/van te voren worden aangekondigd en gaan over een specifiek onderwerp. Deze clinic(s)/gasttrainingen kunnen binnen je eigen vereniging en/of ‘collega’ verenigingen georganiseerd worden. Achterliggende idee hiervan is dat jij als trainer je (specifieke) kennis kunt over dragen/delen en de kans groter is dat verenigingen en hun trainers meer gebruik gaan maken van elkaars sterke punten en elkaar. Met het verzorgen en voorbereiden van een clinic en/of gasttraining behaal je 3 licentiepunten.
 • Het zelf organiseren en verzorgen van (een) bijscholing(en) bied ook mogelijkheden om licentiepunten te ‘verdienen’. In overleg met NTB opleidingen zal aantal punten hiervoor bepaald worden, omdat iedere bijscholing een ander onderwerp, karakter en tijdsduur heeft. Je dient na afloop bewijs, in de vorm van een aankondiging, deelnemerslijst en presentatie, te overleggen.
 • Het schrijven van een triathlon technisch/inhoudelijk artikel en/of delen van ‘good practices’ geeft mogelijkheden tot het ‘verdienen’ van licentiepunten. Het artikel zal ter goedkeuring door experts worden gelezen en middels (vast) format aangeleverd dienen te worden. Het aantal punten wordt bepaald op basis van tijdsduur, frequentie en inhoud.
 • Een bijdrage als expert/docent tijdens een bijscholing, congres of cursus levert je ook licentiepunten op. Het aantal punten wordt bepaald op basis van tijdsduur, frequentie en inhoud.

Trainers/coaches die een NTB trainerscursus op minimaal niveau 3 (of TTA/TTB) hebben afgerond kunnen een aanvraag doen voor een trainerslicentie. Het aanvragen of verlengen van een licentie kan door in te loggen in de ‘mijn NTB’ omgeving. Op het tabblad ‘Opleidingen’ staat een knop ‘Verlengen’.

De kosten voor deze licentie bedragen € 50,-. Een verlopen licentie kan – na het volgen van voldoende bijscholingen – op elk moment weer geactiveerd worden door betaling van de benodigde licentiekosten. Een verlopen licentie geeft echter geen recht op korting bij deelname aan bijscholingen.

Lees volgend artikel

Documentatie voor trainers

Het kenniscentrum met downloads en artikelen voor trainers en andere belangstellenden. Lees meer