Terug naar Trainers

Bijscholingen en licentiebeleid

Hoe trainers hun technische kennis en vaardigheden bijhouden en verbeteren

Bijscholingen en overige links

Bijscholingen 2019 - 2020

Open

 

 • Op aanvraag kunnen er binnen de verenigingen korte en praktijkgerichte bijscholingen worden georganiseerd voor zwem- en looptrainers. Afhankelijk van de vraag vanuit de verenigingen worden deze op verschillende locaties in Nederland gehouden. Kijk hier voor de mogelijkheden voor bijscholingen zwemtechniek binnen de vereniging en hier voor bijscholingen looptechniek.

 

Vragen over deze of andere bijscholingen? Mail naar opleidingen@triathlonbond.nl 

Bijscholingen via NLCoach

Open

NLCoach is de opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches. Veel van de bijscholingen die NL coach verzorgt worden door de NTB geaccordeerd, waardoor er licentiepunten mee te verdienen zijn. Informeer wel altijd vooraf of een bijscholing van NLCoach punten oplevert t.b.v. de NTB-trainerslicentie.

Bijscholingen NLCoach

Bijscholingen KNWU Campus

Open

Onze collega’s van de KNWU hebben een handig overzicht gemaakt van een aanzienlijk aantal cursussen, workshops en bijscholingen via bijvoorbeeld de Academie voor Sportkader, het Rode Kruis, de KNWU-campus of Start2Move.

Bijscholingen KNWU Campus

Reglement licentiestructuur NTB

Open

Dit licentiereglement  is gebaseerd op publicatie 605 NOC*NSF Kwalificatie Structuur Sport (KSS) 2003 en publicatie 604 NOC*NSF Beroepscompetentieprofielen Sportleiders.

Licentiereglement

Overzicht NTB trainers

Open

Op zoek naar een trainer?
Het overzicht van alle door de NTB opgeleide trainers en hun opleidingsniveau vind je hier.

NTB trainers

Licentiebeleid voor NTB trainers

De licentiestructuur voor trainers is ingevoerd nadat er zowel vanuit opgeleide trainers en verenigingen als vanuit technische staf, Triathlon Raad en Bondsbestuur steeds nadrukkelijker de wens ontstond voor een structuur, waarin het bijhouden en aantonen van actuele kennis en vaardigheden wordt geregistreerd en de kwaliteit beter wordt geborgd door middel van het aanbieden en registreren van bijscholingen. In november 2011 heeft het NTB-bestuur daarom ingestemd met de ontwikkeling van een licentiestructuur.

Door trainers regelmatig te laten bijscholen wordt getracht een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve verbetering van het sporttechnisch aanbod. Uitgangspunt van dit systeem is kwaliteit.

Verenigingen wordt dringend geadviseerd minimaal één en liefst meerdere door de NTB opgeleide trainers binnen de gelederen te hebben. Deze opgeleide trainers verzorgen in de meeste gevallen intern de begeleiding van de overige (niet gediplomeerde) trainers. De verantwoordelijkheid voor het eventueel verbinden van consequenties aan het niet hebben van een geldige licentie wordt neergelegd bij de trainers/coaches, de atleten die ze begeleiden en de verenigingen waarvoor ze actief zijn. Verenigingen wordt aanvullend nog wel aangeraden al hun trainers te vragen om een verklaring omtrent gedrag.

— tekst gaat verder onder de foto —

Doelen van het licentiesysteem

 • het vergroten van de kwaliteit van het sportaanbod van verenigingen als gevolg van de toenemende kwaliteit van het trainerskorps;
 • het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het trainerskorps van NTB door middel van het systeem waarbij trainers met regelmaat bijscholingen dienen te volgen om hun licentie te behouden;
 • het ondersteunen en stimuleren van trainers die door het behalen van licenties een inspanning verrichten in de kwaliteitsbevordering van het training technisch aanbod van verenigingen;
 • het versterken van de maatschappelijke positie én de concurrentiepositie van trainers;
 • het vergroten van de juridische bescherming van verenigingen, trainers en verenigingsleden in geval van schadeclaims bij blessures of ongevallen.

Uitgangspunten

Bij het diploma van een cursus op minimaal niveau 3 ontvangt de cursist gratis een NTB trainerslicentie. Deze licentie is drie kalenderjaren geldig en om in aanmerking te komen voor verlenging moeten gedurende die periode tenminste  twaalf ‘licentiepunten’ worden gehaald.

Licentiepunten kunnen verdiend worden door middel van onderstaande mogelijkheden:

 • Punten kunnen worden verzameld via sporttak-specifieke bijscholingen die de NTB  zelf organiseert en gemiddeld 1 licentiepunt per dagdeel opleveren, maar kunnen ook behaald worden bij geaccordeerde bijscholingen die door derden worden verzorgd (bv. NLCoach en aanverwante bonden). Alle goedgekeurde bijscholingen worden gepubliceerd via de website en overige communicatiekanalen van de NTB. NTB bijscholingen worden voor trainers/coaches op basis van een geldige trainerslicentie aangeboden tegen gereduceerd tarief (t.o.v. externe trainers).
 • Er kunnen ook punten behaald worden d.m.v. het verzorgen van clinic(s) en/of gasttrainingen die vooraf/van te voren worden aangekondigd en gaan over een specifiek onderwerp. Deze clinic(s)/gasttrainingen kunnen binnen je eigen vereniging en/of ‘collega’ verenigingen georganiseerd worden. Achterliggende idee hiervan is dat jij als trainer je (specifieke) kennis kunt over dragen/delen en de kans groter is dat verenigingen en hun trainers meer gebruik gaan maken van elkaars sterke punten en elkaar. Met het verzorgen en voorbereiden van een clinic en/of gasttraining behaal je 3 licentiepunten.
 • Het zelf organiseren en verzorgen van (een) bijscholing(en) bied ook mogelijkheden om licentiepunten te ‘verdienen’. In overleg met NTB opleidingen zal aantal punten hiervoor bepaald worden, omdat iedere bijscholing een ander onderwerp, karakter en tijdsduur heeft. Je dient na afloop bewijs, in de vorm van een aankondiging, deelnemerslijst en presentatie, te overleggen.
 • Het schrijven van een triathlon technisch/inhoudelijk artikel en/of delen van ‘good practices’ geeft mogelijkheden tot het ‘verdienen’ van licentiepunten. Het artikel zal ter goedkeuring door experts worden gelezen en middels (vast) format aangeleverd dienen te worden. Het aantal punten wordt bepaald op basis van tijdsduur, frequentie en inhoud.
 • Een bijdrage als expert/docent tijdens een bijscholing, congres of cursus levert je ook licentiepunten op. Het aantal punten wordt bepaald op basis van tijdsduur, frequentie en inhoud.

Trainers/coaches die een NTB trainerscursus op minimaal niveau 3 (of TTA/TTB) hebben afgerond kunnen een aanvraag doen voor een trainerslicentie. Het aanvragen of verlengen van een licentie kan door in te loggen in de ‘mijn NTB’ omgeving. Op het tabblad ‘Opleidingen’ staat een knop ‘Verlengen’.

De kosten voor deze licentie bedragen € 50,-. Een verlopen licentie kan – na het volgen van voldoende bijscholingen – op elk moment weer geactiveerd worden door betaling van de benodigde licentiekosten. Een verlopen licentie geeft echter geen recht op korting bij deelname aan bijscholingen.

Lees volgend artikel

Documentatie voor trainers

Het kenniscentrum met downloads en artikelen voor trainers en andere belangstellenden. Lees meer