Update van bondsbestuur en directie tijdens transitiefase

Portefeuille topsport naar Thea Sybesma

Sinds het aantreden in november is het interim-bondsbestuur bezig met het uitvoeren van een de vier opdrachten die de Triathlonraad heeft meegegeven. In de eerste fase betekende dat vooral operationeel bezig zijn, om de continuïteit van de bond zeker te stellen. Inmiddels is de uitvoering van het plan in een transitiefase aanbeland, met zichtbare veranderingen voor de leden zoals de aanstelling van Henry Bonnes als technisch directeur en de benoeming van Rita van Driel tot waarnemend teamleider van het bondsbureau.

Sybesma bestuurslid topsport
Tjaart Kloosterboer is teruggetreden als interim-bestuurder. Thea Sybesma, die in februari toetrad tot het bestuur, neemt zijn taken op het gebied van topsport over. Er wordt momenteel gezocht naar een secretaris en een penningmeester, die in de aankomende maanden de taken van de interim-bestuurders met die taken over kunnen nemen. De wisselingen passen in de opdracht om te komen tot de vorming van een permanent bestuur en voor een goede overdracht te zorgen.

Technisch directeur
Henry Bonnes is in februari aan de slag gegaan als technisch directeur. Zijn aanstelling was één van de onderdelen van het vijfstappenplan. Bonnes richt zich, na een kennismakingsperiode, op de topsportprogramma’s, op sociale veiligheid, de start van het wedstrijdseizoen en een gezonde financiële situatie binnen topsport. Ook is hij bezig met de opdracht die hij kreeg om een analyse te maken van de huidige topsportstructuur, anticiperend op het feitenonderzoek waarmee Unravelling momenteel bezig is en waarvan de resultaten deze zomer verwacht worden. Henry Bonnes zegt zelf over zijn inwerkperiode: “Het is duidelijk dat er een grote opdracht ligt om weer een gezond topsportklimaat te creëren voor sporters die deelnemen aan de programma’s van de bond en voor de atleten die daarbuiten opereren. Voor die laatste groep wordt een tijdelijk aanspreekpunt ingesteld. Het jaar 2022 is in allerlei opzichten een fundamenteel jaar, dat we zo goed mogelijk moeten invullen.”

Governance
Het interim-bestuur richt zich de komende tijd ook op het neerzetten van een duidelijke besturingsstructuur, waarin de rollen van directie, bestuur en Triathlonraad duidelijk beschreven zijn en het bestuur zich minder met operationale zaken bezig hoeft te houden dan in de afgelopen maanden het geval is geweest. De statuten worden tegen het licht gehouden om duidelijkheid, transparantie en verankering van verantwoordelijkheden waar nodig te actualiseren. Deze stappen zijn belangrijk, omdat de bond bezig is met de vernieuwing van de visie, waar we willen staan over een aantal jaar en de strategie, dus hoe we daar willen komen. Voor die stappen is het nodig om een permanent bestuur te hebben, dat zich kan richten op de strategische taken die horen bij een bondsbestuur. Tegen het decor van twee coronajaren met flink tegenvallende inkomsten is dat een flinke uitdaging, waarbij stabiliteit in het bestuursmodel een vereiste is. De NTB verwacht in 2022 een verlies te boeken door de extra kosten die bij deze veranderingen komen kijken.

Algemeen directeur
Als waarnemend teamleider van het bondsbureau zorgt Rita van Driel samen met de bondsmedewerkers dat de operationele zaken ook in deze transitiefase doorlopen en er dit jaar eindelijk weer gehoopt mag worden op een mooi triathlonseizoen, met hoogtepunten zoals het NKnl, de Teamcompetities Triathlon, 20 jaar crosstriathlon op Ameland en het EK in Almere. Daarnaast ondersteunt Van Driel het bestuur en zorgt dat de begeleidingscommissie haar werk kan doen rondom het topsportonderzoek. Binnenkort zal de sollicitatieprocedure voor een nieuwe algemeen directeur worden opgestart.

Lees volgend artikel

Nederlandse titels aquathlon op het spel in Maarssen

Lees meer