PERSBERICHT: Henry Bonnes nieuwe technisch directeur NTB

Benoeming maakt deel uit van vijfstappenplan

Het interim-bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond heeft Henry Bonnes benoemd tot technisch directeur ad interim tot en met de Spelen van Parijs in 2024. Bonnes begint op 1 februari en krijgt als belangrijkste opdracht het implementeren van een transparante en veilige structuur en cultuur voor topsport. Hij volgt Adrie Berk op, die eind vorig jaar zijn terugtreden bekendmaakte.

Interim-voorzitter Alexander Vandevelde reageert opgelucht op de snelle benoeming van Bonnes: “Ik ben blij dat we een geschikte kandidaat met zoveel relevante ervaring hebben gevonden, die bereid is om snel aan de slag te gaan om de volgende stappen te zetten met de NTB.”

Henry Bonnes: “ Ik heb veel zin om aan de slag te gaan bij de NTB. De uitdaging om enerzijds te werken aan een optimaal en veilig prestatieklimaat en anderzijds de inrichting en de uitvoering van de olympische route naar Parijs spreekt mij erg aan. Met als uiteindelijk doel dat de sporters kunnen excelleren.”

Zeer ervaren

Henry Bonnes is een bekende in de topsportwereld. Bonnes was in het verleden onder meer technisch directeur en directeur topsport bij Judo Bond Nederland en was betrokken bij diverse andere topsportprogramma’s. Daarnaast beschikt hij over ruime kennis en ervaring op het gebied van HR- en organisatievraagstukken Ook coachte hij topcoaches binnen topsportprogramma’s en beschikt hij over een groot en relevant netwerk binnen en buiten de topsport. Bonnes is momenteel op interim-basis betrokken als projectleider en kwartiermaker bij het professionaliseren van het tophockey in Nederland. Bonnes kwam als gewenste kandidaat naar voren uit gesprekken met drie kandidaten voor de functie van technisch directeur a.i. van de NTB.

Nederlandse Triathlon Bond

Opdracht

Bonnes gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport Fijbes, waarbij het implementeren van een transparante en veilige topsportstructuur en -cultuur het belangrijkste uitgangspunt is. Daarbij hoort ook het evalueren, toetsen en beoordelen van het NTC in Sittard. Bonnes legt daarover rechtstreeks verantwoording af aan het bondsbestuur. Adviseur sociale veiligheid Rita van Driel zal hem bijstaan in zijn werkzaamheden. De benoeming van Bonnes geldt tot en met de Spelen van Parijs, zodat er ook ruimte is voor het verder professionaliseren van het topsportprogramma van de NTB. Tussentijds wordt geëvalueerd om te zien of het transformatieproces en de voorbereiding op de Spelen optimaal verlopen.

Vijfstappenplan

De benoeming van Henry Bonnes maakt deel uit van het vijfstappenplan dat het interim-bestuur van de NTB in december presenteerde. Daarin heeft het bestuur acties in vijf pijlers benoemd die in de beoogde zittingstermijn van zes tot negen maanden uitgevoerd dienen te worden.

Lees volgend artikel

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie ... Lees meer