PERSBERICHT: Interim-bondsbestuur presenteert vijfstappenplan

NTB voert aanbevelingen rapport Fijbes uit

Het interim-bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond heeft vandaag een plan van aanpak voor de korte termijn gepresenteerd. Het vijfstappenplan maakt werk van de aanbevelingen uit het Rapport Fijbes over sociale veiligheid op het Nationaal Trainingscentrum in Sittard.

Aanleiding

Op 9 november jongstleden presenteerde de NTB met het Rapport Fijbes de samengevatte onderzoeksresultaten over sociale veiligheid op het NTC Triathlon in Sittard. Daarop stapte het bondbestuur op en kondigde technisch directeur Adrie Berk zijn vervroegde vertrek aan. Sinds 23 November is een door de Triathlonraad benoemd interim-bestuur belast met vier taken, uit te voeren tijdens de beoogde zittingsperiode van zes tot negen maanden. Het gaat om het uitvoeren van de 13 aanbevelingen uit het Rapport Fijbes, het vormen van een aanspreekpunt voor het bondsbureau, het zoeken van een definitief bestuur en het beoordelen van de governance structuur van de bond.

Plan van aanpak

In de afgelopen vier weken heeft het interim-bestuur zich ingelezen, gesproken met betrokken atleten, coaches, ouders, medewerkers, de Triathlonraad en andere betrokkenen. Vandaag is een plan van aanpak voor de korte termijn gepresenteerd, waarin vijf pijlers benoemd worden.

  1. De benoeming van de tijdelijke adviseur sociale veiligheid Rita van Driel wordt voortgezet. Zij blijft zich richten op de benodigde cultuurverandering op het gebied van sociale veiligheid en begeleidt daarin atleten, ouders, coaches en overige stafleden. Rita van Driel rapporteert rechtstreeks aan het interim-bondsbestuur over haar werkzaamheden.
  2. Er wordt op korte termijn gestart met een feitenonderzoek naar de gang van zaken binnen het NTC in de afgelopen jaren. De NTB benadrukt ten aanzien van dit al eerder aangekondigde onderzoek graag opnieuw het belang van de mogelijkheid voor oud-atleten en ouders om hun verhaal kwijt te kunnen en erkenning te krijgen voor ervaren misstanden. Ook naar de werkwijze rondom de verlening van A-statussen zal nieuw onderzoek plaatsvinden.
  3. Stafmedewerkers die in het Rapport Fijbes naar voren komen als onderdeel van de sociale dynamiek waarin belangrijke signalen niet werden opgemerkt c.q. niet opgepakt werden, zijn tijdelijk belast met andere taken. Na de onderzoeksperiode en op basis van de bevindingen van Rita van Driel wordt per betrokkene gekeken wat het gewenste vervolg zou moeten zijn dat bijdraagt aan de cultuurverandering binnen het NTC.
  4. Het interim-bestuur is in de afrondende fase van het selectieproces van een nieuwe technisch directeur en verwacht de selectieprocedure voor de jaarwisseling af te kunnen ronden. In goed overleg met Adrie Berk zal de nieuwe technisch directeur daarna ingewerkt worden, terwijl Adrie Berk tot 1 februari noodzakelijke voorbereidingen op het nieuwe seizoen treft en daarover nauw afstemt met het interim-bestuur. De nieuwe technisch directeur krijgt de opdracht om het functioneren van het NTC te evalueren, te toetsen en te beoordelen en daarover rechtstreeks verantwoording af te leggen aan het bestuur.
  5. Het interim-bestuur constateert dat de NTB de afgelopen jaren de groei van de triathlonsport in goede banen geleid heeft en dat het voortzetten van deze koers niet onderbelicht mag raken in de nasleep van het NTC-onderzoek. In de governance-structuur wordt nu een scheiding aangebracht tussen topsport en breedtesport. Op basis van de gesprekken die daarover gevoerd zijn met algemeen directeur Rembert Groenman heeft hij besloten het in praktijk brengen van de splitsing van het directiemodel over te laten aan een ander en zijn taken per 1 februari neer te zullen leggen. Tot zijn vertrek richt hij zich op de breedtesport.

Het interim-bestuur beseft dat een inwerkperiode van vier weken onvoldoende is om met iedereen te spreken en zicht te hebben op alles wat er binnen de NTB speelt. Tegelijkertijd liggen er vier belangrijke opdrachten, die met de vijf pijlers van het gepresenteerde plan van aanpak in gang gezet worden. Het bestuur hecht er dan ook aan de in gang gezette kennismaking voort te zetten en roept bondsleden die vragen hebben op zich te melden op het bondsbureau of rechtstreeks via het recent geopende mailadres bondsbestuur@triathlonbond.nl

Lees volgend artikel

Titels voor Koolhaas en Cornelisse in Klazienaveen

Menno Koolhaas en Eva Cornelisse hebben in een regenachtig Klazienaveen de Nederlandse titels op de standaard afstand veroverd. VZC Veenendaal en Hellas – Utrecht waren goed ... Lees meer