Update vervolgonderzoek topsportklimaat

Onderzoek uitgebreid

Sinds februari doet bureau Unravelling een vervolgonderzoek naar het topsportklimaat binnen de triathlonsport.

De onafhankelijke begeleidingscommissie heeft, in het belang van de kwaliteit en volledigheid van het onderzoek, geadviseerd om het onderzoek uit te breiden. Het interim-bestuur heeft dit advies overgenomen en daarvoor akkoord gegeven. Dit betekent dat bureau Unravelling meer gesprekken kan voeren en dat zij hier ook meer tijd voor krijgen.

Deze uitbreiding houdt ook in, dat voor de verwerking van alle onderzoeksresultaten en het schrijven van het rapport meer tijd nodig is. Onderzoeksbureau Unravelling heeft bij de begeleidingscommissie aangegeven het definitieve rapport deze zomer op te leveren.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht is de secretaris van de begeleidingscommissie Rita van Driel beschikbaar.

Stel een vraag
Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer