Vervolgonderzoek naar alarmerende situaties uit het verleden van start

Bureau Unravelling voert onderzoek uit

Op basis van aanbeveling 12 van het rapport Fijbes over het NTC Triathlon in Sittard heeft het interim-bondsbestuur drie onderzoeksbureaus benaderd om vervolgonderzoek te doen. Bureau Unravelling uit Arnhem heeft de opdracht gegund gekregen en is ondertussen van start gegaan met het verzamelen van informatie. Naar verwachting wordt in april een eindrapport opgeleverd waarin de feitelijke bevindingen worden beschreven en onderbouwd.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te garanderen is een begeleidingscommissie benoemd die bestaat uit Herman Ram (voorzitter), Anne Loes Kokhuis, Dolf Segaar en Helmuth Stoop. Rita van Driel, adviseur sociale veiligheid bij de NTB, zal als secretaris van de commissie fungeren.

Zodra de begeleidingscommissie bijeen is geweest, zal nadere uitleg volgen over de opzet van het onderzoek en over deelnamemogelijkheden aan het onderzoek. Rita van Driel zal hiervoor als contactpersoon optreden. De NTB doet in de tussentijd haar best om zoveel mogelijk stakeholders persoonlijk van dit nieuwsbericht op de hoogte te brengen en beseft dat desondanks mogelijk niet iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp persoonlijk benaderd wordt. Ook voor hen is Rita van Driel beschikbaar als aanspreekpunt.

Lees volgend artikel

Nederlandse titels aquathlon op het spel in Maarssen

Lees meer