Update NTB-topsport

NTB neemt alle berichten uitermate serieus

In de afgelopen dagen staat de triathlonsport volop in het nieuws. De Nederlandse Triathlon Bond neemt alle berichten uitermate serieus. Wij zijn geschrokken van de verhalen die (voormalige) atleten delen en de ontzetting over wat zij aangeven te hebben meegemaakt blijft onverminderd groot.

Eerder dit jaar is een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen naar de huidige sociale veiligheid op het NTC naar aanleiding van signalen van huidige NTC-atleten. De rapportage wordt eind deze week opgeleverd. Als NTB wachten we de uitkomsten van dit onderzoek af. Daarnaast onderzoeken wij de beweringen die gedaan worden over zaken die geen onderdeel zijn van het lopende onafhankelijk onderzoek over het NTC. Ook die hebben de aandacht en we gaan daar over communiceren zodra er duidelijkheid over is.

Naast deze acties is er de afgelopen dagen ook nauw contact met NOC*NSF geweest. De hele georganiseerde gecentraliseerde topsport ligt onder een vergrootglas. In de media komen ook zaken naar boven die feitelijk onjuist weergegeven worden. De bewering dat de verlening van A-statussen aan sporters van de NTB niet rechtmatig verlopen zou zijn, berust niet op waarheid. De toegepaste procedure is transparant, volgens de NTB-reglementen toegepast, afgestemd met NOC*NSF en op vergelijkbare wijze gehanteerd bij meerdere sportbonden. Een A-status is niet te koop.

Verder onderschrijven wij het belang van een breed onderzoek naar alle aspecten van de topsportcultuur, zodat wij als bond kunnen werken aan een veilige en verantwoorde omgeving voor onze sporters. Voor misstanden is bij onze bond geen plaats. Het is belangrijk dat onze sporters op een plezierige wijze kunnen werken aan hun prestaties. Sporters die nare ervaringen hebben meegemaakt of nog meemaken kunnen terecht bij de Vertrouwens Contact Personen die hiervoor aangesteld zijn namens de bond. Ook kunnen zij (anoniem) terecht bij het Centrum Veilige Sport NL. Het is van belang dat sporters zich uitspreken om zo gezamenlijk te komen tot een verantwoord topsportklimaat.

Arnhem, 18-10-2021
Rembert Groenman, Algemeen directeur

Statement inzake berichtgeving NTC
Ontzetting over verhalen in Trouw

Statement inzake berichtgeving NTC

De Nederlandse Triathlon Bond heeft met ontzetting de verhalen gelezen van oud-triatleten in Trouw vandaag.
Als NTB staan wij voor een veilig sportklimaat binnen onze sport. We vinden het moedig dat sporters naar buiten komen met hun verhaal en nemen deze signalen serieus. Eerder dit jaar is een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen naar de sociale veiligheid op het NTC naar aanleiding van signalen van huidige NTC-atleten

Lees meer
Lees volgend artikel

Paratriatleten in actie in Swansea

Zeven paratriatleten doen zaterdag mee aan de World Triathlon Para Series-race in Swansea. In de wedstrijd in Wales kunnen weer belangrijke punten verzameld worden voor de ... Lees meer