Bestuurslid topsport Erik Doornbos over de korte én lange termijn

“We willen de talenten die op de deur kloppen de juiste handvatten reiken om de volgende stap te zetten’’

In oktober 2022 werd Erik Doornbos geïnstalleerd als secretaris van het NTB-bestuur. Met het vertrek van Thea Sybesma ontstond er een vacature voor de topsport portefeuille. Dit was het moment voor Erik om ook zijn ambitie uit te spreken. Hij vertelt, aangevuld door bestuurssecretaris Natasja Batenburg, technisch directeur Henry Bonnes en de nieuwe integriteitsmanager Roel de Krijger over de nieuw ingeslagen weg.

Nederlandse Triathlon Bond

Invulling positie
Tot de jaarwisseling vulde Thea Sybesma de portefeuille topsport in waarna er met meerdere kandidaten gesproken werd. De portefeuille topsport vraagt op dit moment dat er een veilige, gestructureerde en stabiele basis wordt gerealiseerd mét oog voor de ambitie van de sporters. Om de uiteenlopende belangen hierin af te kunnen wegen, vraagt dit zowel om betrokkenheid als het kunnen bewaken van gepaste afstand. We zien juist hierin de toegevoegde waarde van Erik”, vertelt Natasja Batenburg.

Technisch directeur Henry Bonnes kijkt met tevredenheid naar de aanstelling van de in Badhoevedorp woonachtige advocaat. ‘’Ik ben heel blij met Erik omdat hij inhoudelijk verstand van zaken heeft. Hij durft een standpunt in te nemen en ernaar te handelen. Met zijn heldere manier van communiceren en zijn vooruitstrevende visie weet hij wat de prioriteiten zijn voor zowel de korte als de lange termijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon is voor de topsport portefeuille.’’

Samenwerking
Doornbos ziet zijn twee Ironman Hawaii deelnames en zijn podiumplaats op het NK Long Distance in 2018 als hoogtepunten van zijn sportieve carrière. De fanatieke atleet is blij met de portefeuille topsport. ‘’Ik vind dit de mooiste portefeuille en ik wil graag doorbouwen op de nieuw ingeslagen weg.’’

Volgens Doornbos hebben Thea Sybesma en Henry Bonnes het afgelopen jaar een goed fundament neergelegd. “Henry is de technische man die de lijnen uit zet. Mijn rol is om hem kritisch te volgen. Vanuit mijn positie kan ik al stellen dat hetgeen hij doet in het belang is van de atleten. Als het even kan wil ik hem waar nodig ondersteunen aangezien we hetzelfde doel voor ogen hebben’’, geeft Doornbos aan.

Nederlandse Triathlon Bond

De basis staat er
In de vernieuwde topsportstructuur visie heeft het kwalitatief én structureel verankeren van professionele begeleiding in de sociale, emotionele en pedagogische ontwikkeling van atleten een belangrijke positie gekregen.

Het nieuwe bestuurslid topsport ziet dat de juiste veranderingen zijn ingezet in het topsportprogramma. “We kunnen het interim-bestuur, Thea en Henry dankbaar zijn voor de wijze waarop er de afgelopen 1,5 jaar te werk is gegaan. Het welzijn van atleten staat voorop en de rust binnen de selectie is belangrijk voor atleten om optimaal te presteren. Er staat momenteel een goede basis waarin de veiligheid én de stem van atleten nadrukkelijke aandacht krijgt. We werken ook aan de lange termijn. Naast de ‘gearriveerde’ atleten, kloppen er verschillende talenten op de deur. Door de juiste handvatten aan te reiken, kunnen zij zich doorontwikkelen. Iedereen presteert op zijn eigen niveau met als doel om (inter)nationale successen te behalen. Het is een mooie en gezonde ambitie om succesvolle Olympiërs op te leiden.’’

Nederlandse Triathlon Bond

Topsportprogramma
Dat de rust is teruggekeerd op het NTC komt mede door de doorgevoerde personele veranderingen en de beter gemonitorde trainingsomstandigheden. “Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar en aan het topsportprogramma zijn op structurele basis professionele experts op de gebieden lifestyle, voeding en prestatiegedrag toegevoegd. Ik ben blij om te zien dat deze veranderingen hebben plaatsgevonden.’’

Integriteitsmanager
Naast de beschikbare externe vertrouwenspersoon start Roel de Krijger als integriteitsmanager. Het doel van de Krijger is om bij te dragen aan het bevorderen van een eerlijke, veilige en schone sport, het tegengaan van integriteitsschendingen en het signaleren en beperken van integriteitsrisico’s binnen de bond. “Integriteit is een thema dat niet meer weg te denken is binnen alle bondswerkzaamheden. Het is een thema van iedereen en gaat ons allen aan. Van sporter tot vereniging, medewerkers, vrijwilligers, directie en bestuur. Ik wil een eerlijke en veilige sportomgeving realiseren waarbij mijn werkzaamheden geen korte injectie zijn. Het is een integraal vraagstuk waarin continuïteit en inbedding gevraagd wordt waardoor we voor een positieve cultuur willen zorgen’’, aldus de Krijger.

Nieuwe ingeslagen weg verder bewandelen
Naast het topsport gedeelte krijgt de breedtesport ook meer aandacht waardoor Doornbos merkt dat ‘de nieuwe wind’ als positief wordt ervaren in het land. ‘’Er zijn meerdere mooie ontwikkelingen gaande en het is stimulerend om te zien hoe de sport groeit. Er zijn veel initiatieven in gang gezet en er staat veel werk in de steigers. Ja, we zitten in een positieve flow en het is erg fijn om daar onderdeel van te mogen zijn,’’ sluit Doornbos af.

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer