Terug naar Verenigingen

Verenigingslidmaatschap

Alle informatie over lidmaatschappen

  1. Verenigingen
  2. Voordelen van aansluiting als vereniging
  3. Nieuwe vereniging aanmelden
  4. Contributietarieven verenigingen
  5. Soorten lidmaatschap en licenties
  6. Aanmelden nieuwe (proef)leden
  7. Afmelden verenigingsleden

Verenigingen

Verenigingen zijn de hoekstenen van de triathlonsport in Nederland. Je kunt er sporten onder begeleiding van gediplomeerde trainers, maar misschien wel het belangrijkste is dat je er gelijkgestemde mensen vindt om samen mee te trainen. Want naast (individuele) prestaties – of dat nu het finishen is in je eerste triathlon of het volbrengen van een Ironman – is gezelligheid en verbondenheid een groot onderdeel van de triathlonsport.

Het voordeel van lid zijn van een vereniging is verder dat de lidmaatschapskosten bij de NTB lager zijn dan die van individuele leden. Bovendien kun je als verenigingslid bij veel clubs in Nederland meedoen aan één van de vele Teamcompetities Triathlon of het Jeugd- en juniorencircuit voor atleten van 12 tot en met 19 jaar.

Bij de NTB hebben we zo’n 120 verenigingen die aangesloten zijn. Onder verenigingen verstaan we triathlonverenigingen en triathlonteams.

Voordelen van aansluiting als vereniging

Bekijk de voordelen die de NTB jouw vereniging kan bieden.

Vermelding op website

Open

Op jullie website mag je vermelden dat de vereniging is aangesloten bij de NTB, hiervoor mag het logo van de NTB gebruikt worden. Een digitale versie van het logo kan worden opgevraagd bij het bondsbureau via info@triathlonbond.nl

Leden hebben de mogelijkheid om een wedstrijdlicentie aan te vragen

Open

Verenigingsleden kunnen jaarlijks zelf bepalen of zij een wedstrijdlicentie willen aanvragen op naam van de vereniging, zodat zij voor de vereniging kunnen uitkomen in een van de Teamcompetities Triathlon en zodat zij bij deelname aan andere wedstrijden geen extra kosten hebben voor een daglicentie.

Info Teamcompetities Triathlon

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

Open

Alle leden van de NTB vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens reguliere clubtrainingen en clubactiviteiten.

Collectieve verzekeringen NTB

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Open

Deze collectieve verzekering biedt dekkingen voor de bestuurders van aangesloten verenigingen en stichtingen.

Collectieve verzekeringen NTB

Mogelijkheid om extra verzekering af te sluiten

Open

Als aangesloten vereniging heb je de mogelijkheid om tegen een gunstig tarief aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Collectieve verzekeringen NTB

mijntriathlonNL

Open

De vereniging krijgt kosteloos toegang tot mijntriathlonNL, de online ledenadministratie. Hier kan de vereniging zelf haar leden aanmelden en afmelden.

mijntriathlonNL voor verenigingen

Proeflidmaatschap

Open

Een vereniging kan potentieel nieuwe leden maximaal 10 weken mee laten trainen als proeflid. Het proeflidmaatschap is gratis en wordt na 10 weken automatisch beëindigd. Proefleden vallen onder de collectieve verzekeringen

Korting op contributietarieven voor nieuwe leden aangemeld vanaf 1 september

Open

Nieuwe leden die op of na 1 september worden aangemeld krijgen korting op de contributie.

NTB congres

Open

Gratis deelname aan het jaarlijkse NTB congres voor leden (bestuurders, organisatoren, trainers, atleten en officials).

Triathlonverenigingen

Nieuwe vereniging aanmelden

Verenigingen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen lid worden van de Nederlandse Triathlon Bond. De leden van die vereniging worden dan geregistreerd als verenigingslid.

Wat is nodig om een nieuwe vereniging aan te melden?

  1. Een kopie van een recent uittreksel van de inschrijving bij de KvK. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  2. Minimaal één contactpersoon met een eigen gebruikersaccount voor mijntriathlonNL

Met deze gegevens kan de vereniging worden ingeschreven, onder de naam die op het uittreksel staat, en wordt er een account voor de vereniging aangemaakt voor mijntriathlonNL. De contactpersoon wordt als lid toegevoegd aan de vereniging en krijgt als eerste toegang dit account.

Vervolgens zal er een factuur voor het aansluitgeld van de vereniging (= de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging zelf) worden klaargezet in het account. Na betaling van deze factuur wordt het account van de vereniging geactiveerd en vanaf dat moment kan de vereniging de leden gaan beheren.

Meer informatie en/of een vereniging aanmelden? Mail naar info@triathlonbond.nl

Contributietarieven verenigingen

De contributie voor het lidmaatschap van leden van een vereniging wordt via de vereniging in rekening gebracht. In januari ontvangt de vereniging een factuur voor het aansluitgeld van de vereniging en de contributies voor de lidmaatschappen van de leden voor dat jaar.

Contributietarieven vereniging

Primair / secundair lidmaatschap

Soms is iemand lid van meerdere verenigingen. In dat geval is één van de lidmaatschappen het primaire lidmaatschap. Voor het primaire lidmaatschap wordt contributie in rekening gebracht bij de betreffende vereniging. Het andere lidmaatschap is dan het secundaire lidmaatschap en dat is gratis. Bij die vereniging zal er geen contributie voor het NTB lidmaatschap in rekening worden gebracht.

Het lid met meerdere lidmaatschappen mag zelf bepalen welk lidmaatschap het primaire of het secundaire lidmaatschap is.

Of een lidmaatschap primair of secundair is maakt niet uit voor het aanvragen van een wedstrijdlicentie.

Verenigingsleden met een officiallicentie hebben recht op een gratis lidmaatschap. Voor hen zal er dus geen contributie in rekening worden gebracht bij de vereniging. Voorwaarde is wel dat de officiallicentie is aangevraagd vóórdat de facturering in januari plaatsvindt.

Soorten lidmaatschap en licenties

Een vereniging kan twee soorten leden aanmelden:

1. Een Lid

Dit is een volwaardig lidmaatschap. Afhankelijk van de leeftijd wordt iemand lid, jongerenlid of jeugdlid. De vereniging bepaalt dat niet voor iemand, dat doet het systeem automatisch op basis van het geboortejaar van het betreffende lid.

Deze lidmaatschappen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Het enige verschil is het contributietarief; dat is voor jeugd- en jongerenleden goedkoper dan voor volwassen leden.

Leden met dit lidmaatschap kunnen desgewenst tegen betaling zelf een wedstrijdlicentie (atletenlicentie of jeugdlicentie) aanvragen via hun eigen account.

 

2. Een Proeflid

Het proeflidmaatschap is een kennismakingslidmaatschap waarmee je als vereniging iemand de kans kunt geven om een paar weken mee te komen trainen.

Het proeflidmaatschap duurt maximaal 10 weken en is gratis. Dit lidmaatschap wordt automatisch beëindigd na 10 weken.

Op basis van een proeflidmaatschap kun je geen wedstrijdlicentie aanvragen.

Gedurende de periode dat iemand proeflid is valt diegene, net als de leden, onder de collectieve verzekeringen van de NTB.

Licenties

Als lid kun je zelf bepalen of je een wedstrijdlicentie (= atletenlicentie of jeugdlicentie) aanvraagt. Met zo’n wedstrijdlicentie heb je geen extra kosten voor een daglicentie bij deelname aan wedstrijden. Zeker als iemand meerdere wedstrijden per jaar doet kan een wedstrijdlicentie voordeliger zijn.

Bovendien kun je als wedstrijdlicentiehouder gebruik maken van de samenwerking met de Atletiekunie, de KNWU en de KNZB.

Mocht een lid in een van de divisies van de Teamcompetities Triathlon uit willen komen voor de vereniging dan is een atletenlicentie op naam van de vereniging verplicht.

Leden regelen de licenties zelf via het eigen mijntriathlonNL account.

Aanmelden nieuwe (proef)leden

Een nieuw lid of proeflid kan eenvoudig aan de ledenlijst worden toegevoegd met behulp van het NTB ID nummer van die persoon. Het NTB ID is terug te vinden in het persoonlijke gebruikersaccount. Heeft iemand nog geen gebruikersaccount vraag diegene dan om zich (gratis) te registreren op mijntriathlonNL. Daarmee wordt er een account aangemaakt en beschikt het nieuwe lid over een NTB ID.

Hoe meld ik een nieuw (proef)lid aan?

Afmelden verenigingsleden

Alle NTB lidmaatschappen lopen per kalenderjaar en worden jaarlijks automatisch verlengd totdat een lidmaatschap wordt opgezegd.

Een lidmaatschap kan tot en met 30 november door de vereniging worden opgezegd in mijntriathlonNL . Een verenigingslid kan het lidmaatschap dus niet zelf opzeggen.

Alle licenties worden ieder jaar per 31 december beëindigd en hoeven dus niet te worden opgezegd.

Hoe zeg ik een lidmaatschap op?
Lees volgend artikel

Rabo ClubSupport

Clubs zijn onmisbaar. Daarom helpt Rabo ClubSupport alle sport- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland met kennis, netwerk en geld. Als coöperatieve bank geeft ... Lees meer