Update van het bestuur

Uitbreiding van het NTB-bestuur

Volgende stap gezet naar een vast NTB-bestuur

In november 2021 heeft de Triathlonraad (TR) het NTB interim-bestuur voorgesteld, hierop volgend is er in mei 2022 een update naar buiten gebracht.

Dinsdagavond 20 september is tijdens een vergadering met de TR een volgende stap gezet in de transitie van het interim-bestuur naar een vast bestuur. Nadat eerder interim-bestuursleden Tony Link, Tjaart Kloosterboer en Walter Pennekamp zijn vervangen, zijn de werkzaamheden van aftredend ai voorzitter Alexander Vandevelde overgenomen door Thea Sybesma.

Met zicht op het definitieve bestuur werken de huidige bestuursleden aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Thea Sybesma fungeert momenteel als waarnemend voorzitter waarbij Cees Frikkee als penningmeester en Natasja Batenburg als algemeen bestuurslid het NTB-bestuur complementeren.

Penningmeester Cees Frikkee 

Frikkee (1966) is sinds 2016 lid van de financiële commissie. De triatleet uit Drunen is toegewijd aan de sport en vind het moment nu passend om de volgende stap te zetten en de penningmeester functie in het bestuur in te vullen.

´´Als triatleet wil ik met mijn kennis en expertise ook bestuurlijk graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de triathlonsport. Als lid van de financiële commissie van de NTB heb ik dit vanaf 2016 al kunnen doen. Ik heb daardoor al goed inzicht gekregen in de financiële positie en de financiële/bestuurlijke processen van de NTB. De penningmeester functie geeft de mogelijkheid om mijn bijdrage aan de triathlonsport verder uit te bouwen.´´

Algemeen bestuurslid Natasja Batenburg

Batenburg (1983) heeft zowel binnen als buiten de sport ervaring in bestuurlijke functies. Batenburg is sinds 2010 verbonden geraakt met de triathlonsport en geniet van de afwisseling. Batenburg is enthousiast over haar rol in het NTB-bestuur.

´´Toen de vraag kwam of ik het bestuur van de NTB wilde versterken voelde ik een volmondige JA! Ik houd ervan om initiatief te nemen, te verbinden en ontwikkeling te stimuleren vanuit een positieve ambitie. Met oog voor wat er is, zodat het tempo ook passend kan zijn. De aantrekkingskracht groeit en daarmee ook de aandacht voor de sport en sporters. Dat vraagt om een stevig fundament dat vertrouwen geeft, hier bouw ik als algemeen bestuurslid graag aan mee.´´

Vacatures bestuur

Het nieuwe bestuur kiest er in de opbouwende fase voor om nog uit te breiden tot vijf bestuursleden. Een beoogd secretaris is inmiddels in beeld. De benoeming door de Triathlonraad staat gepland in oktober. Ook zijn we nog op zoek naar een voorzitter. De vacature voor de voorzitter functie is te vinden via deze link.

Zoektocht algemeen directeur loopt door

Tot op heden heeft Rita van Driel als ai directeur van de NTB, in samenwerking met technisch directeur Henry Bonnes, sturing gegeven aan de NTB-organisatie. De procedure voor de invulling van algemeen directeur loopt nog. We verwachten op korte termijn een nieuwe directeur te kunnen presenteren.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Rita van Driel, directeur@triathlonbond.nl of bij het bestuur via bondsbestuur@triathlonbond.nl

Lees volgend artikel

Nederlandse titels aquathlon op het spel in Maarssen

Lees meer