Triathlonraad benoemt interim-bestuur NTB

Vacature voor vijfde bestuurslid nog open

PAPENDAL – De Triathlonraad heeft in haar functie als ledenraad van de Nederlandse Triathlon Bond in een extra vergadering op 23 november een interim-bestuur aangesteld dat bestaat uit vier leden, zo meldt de Raad vandaag in een open brief aan de leden van de NTB. Een vacature voor een vijfde, vrouwelijke bestuurder, staat nog open.

Na het terugtreden van het vorige bestuur op 9 november jl. heeft de Triathlonraad advies ingewonnen bij NOC*NSF en een in sportrecht gespecialiseerde jurist over hoe om te gaan met deze situatie. Uit het advies volgde de aanstelling van een interim-bestuur voor een termijn van zes tot negen maanden, dat naast lopende zaken een aantal specifieke opdrachten krijgt. Alexander Vandevelde is benoemd tot voorzitter. De overige bestuursleden zijn Tony Link (penningmeester), Walter Pennekamp (secretaris) en Tjaart Kloosterboer (algemeen lid). De Triathlonraad gaat samen met het interim-bestuur op zoek naar een binnen de bond breed gedragen definitief bestuur, dat ook voldoet aan de wensen en eisen met betrekking tot diversiteit. Hiervoor wordt een zorgvuldige selectieprocedure opgesteld.

Naast bovenstaande opdracht, het sturing geven aan de breedtesportactiviteiten, het jaarplan 2022, de begroting, het financieel jaarverslag 2021 en alle lopende zaken op het bondsbureau en het NTC, gaat het interim-bestuur samen met de recent aangestelde coördinator sociale veiligheid Rita van Driel, snel aan het werk met het begeleiden van de uitvoering van alle aanbevelingen uit het Rapport Fijbes. Hierbij horen ook het werken aan erkenning en rehabilitatie van al diegenen die in het recente èn verdere verleden soortgelijke signalen hebben getracht af te geven als die recent uit het Rapport Fijbes naar voren zijn gekomen. Een van de onderdelen daarin is het laten uitvoeren van het reeds aangekondigde vervolgonderzoek naar eerdere meldingen en signalen van voormalige atleten uit het NTC en/of hun ouders.

Volledige brief van de Triathlonraad Profielen van bestuursleden
Lees volgend artikel

Titels voor Koolhaas en Cornelisse in Klazienaveen

Menno Koolhaas en Eva Cornelisse hebben in een regenachtig Klazienaveen de Nederlandse titels op de standaard afstand veroverd. VZC Veenendaal en Hellas – Utrecht waren goed ... Lees meer