Excuses en erkenning voor (oud-)sporters, aanbevelingen richting de toekomst

Reactie van de NTB op het onderzoeksrapport van Unravelling

Onafhankelijk onderzoek door bureau Unravelling, uitgevoerd in opdracht van het a.i. bestuur van de NTB, maakt duidelijk dat signalen binnen het topsportprogramma van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) over grensoverschrijdend gedrag waaronder pesten, emotionele mishandeling, zich aangezet voelen tot gewichtsverlies en tot overmatig trainen, te lang zijn genegeerd. Daarmee heeft de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) (oud-)sporters tekortgedaan.

De genoemde problematiek werd eerder gesignaleerd en leidde tot vragen. Binnen de voormalige directie en staf zijn deze signalen en vragen helaas onvoldoende opgepakt en deels genegeerd. De ernst van de zaak is niet ingezien.

De ervaringen hebben grote impact gehad (en deels nog) op sommige atleten die actief zijn of waren binnen het topsportprogramma van de NTB, dat wordt gefaciliteerd vanuit het Nationaal Training Centrum (NTC) in Sittard.

De conclusie van het onderzoek luidt, dat er sprake was van een groepsdynamiek waarin zich groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag voordeden binnen het NTC en het topsportprogramma, zowel in het recente als in het verdere verleden. Sommige atleten hadden hier meer mee te maken en anderen minder. Niet alleen atleten onderling, maar ook stafleden droegen hier in meer of mindere mate aan bij. Tegelijkertijd is er sprake van een fundamenteel verschil van inzicht tussen atleten onderling, maar ook tussen stafleden. Sommige atleten en stafleden kunnen zich niet in (al) deze bevindingen vinden en voel(d)en zich sociaal veilig.

De NTB betreurt in hoge mate de persoonlijke gevolgen voor atleten, die soms met zware mentale en/of fysieke problemen het NTC verlieten. Door inadequaat handelen van de voormalige directie en staf, zijn deze klachten ontstaan of verergerd.

“Dit rapport bevestigt dat de NTB steken heeft laten vallen en dat de verantwoordelijken niet hebben gedaan wat er van hen verwacht mocht worden. Helaas heeft een aantal sporters zich lang niet gehoord en gezien gevoeld. Hiervoor zijn excuses zeker op zijn plaats. Ook is de NTB Maya Kingma, onder andere in haar rol als de voorzitter van de Atletencommissie erkentelijk voor haar vasthoudendheid om deze zaak onder de aandacht te brengen en op de agenda te houden. In het rapport staan zeven aanbevelingen richting de toekomst, die we allemaal overnemen om met elkaar in de toekomst een beter topsportklimaat te creëren’, aldus Alexander Vandevelde, sinds november 2021 voorzitter a.i. NTB.

 

Unravelling Onderzoek

 

Voor vragen over het rapport kunt u terecht bij:

Rita van Driel, directeur a.i.

onderzoek@triathlonbond.nl

 

Wie n.a.v. bovenstaande behoefte heeft aan een gesprek, kan terecht bij:

Centrum Veilige Sport Nederland Neem contact op met het meldpunt Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of bel 0900 – 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-17.30 uur).

Online hulp: Chat met Fier

 

Lees volgend artikel

NK paratriathlon terug in Roermond  

Het NK paratriathlon keert dit seizoen terug in Roermond. Roermond City Triathlon is op zondag 17 september host van het NK voor sporters met een lichamelijke beperking. Roermond ... Lees meer