19-3 Update berichtgeving COVID-19

Financiële regeling afgelaste evenementen gepubliceerd

Sinds de vorige update over COVID-19 zijn er vanuit de NTB enkele nieuwe zaken te melden. Meer nieuws wordt in de komende dagen verwacht.

Nederlandse Triathlon Bond

Mededelingen 19 maart

 • Er is door de NTB een financiële regeling opgesteld voor geannuleerde evenementen, die zowel deelnemers als organisatoren betreft. Lees hier het nieuwsbericht met de uitleg.
 • Sporters en technische staf van NTB-talentcentra en andere eliteatleten die in het buitenland verbleven voor trainingsstage en wedstrijden, zijn intussen allemaal veilig en gezond teruggekeerd of komen vandaag aan in Nederland.
 • De NTB vraagt atleten en teams die nog op eigen initiatief in het buitenland op stage of trainingskamp zijn om het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. Per land is een actueel overzicht beschikbaar over de daar geldende Corona-maatregelen en het bijbehorende reisadvies.
 • De talent- en inspiratiedag die op 19 april in Zeist zou plaatsvinden, is geannuleerd. Reeds ingeschreven deelnemers zijn daarover benaderd door de NTB. Een vervangende datum en locatie is nog niet bekend. Ook de Jeugddagen op 25 en 26 april in Spijkenisse gaan niet door.
 • Er komt geen nieuwe datum voor de Keistad Zwemloop Amersfoort. Deelnemers aan het Forte Jeugd- en Juniorencircuit krijgen maandag bericht over wat dit voor hen en voor het circuit betekent. De gevolgen voor de WK-kwalificatie aquathlon worden bekendgemaakt zodra daarover nieuws is.
 • In de Volkskrant raadt sportarts Guido Vroemen aan om het de komende tijd rustig aan te doen met training. Ook is er een artikel van zijn hand uit 2015 over virussen en de bestrijding daarvan, afkomstig uit Triathlon Sport (de voorloper van Transition)
 • Tips voor sporters zijn ook te vinden in ons nieuwsbericht van 17 maart.

Mededelingen 17 maart (niet allemaal actueel meer)

 • De ITU heeft kenbaar gemaakt dat alle internationale evenementen in elk geval tot en met 30 april afgelast zijn. Wat daarvan de gevolgen zijn voor de olympische en paralympische kwalificatie wordt later pas duidelijk. De NTB volgt voor binnenlandse activiteiten de richtlijnen van RIVM en de adviezen van NOC*NSF.
 • Alle NTB-bijeenkomsten tot en met 6 april zijn afgelast. Hieronder vallen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, trainersopleidingen en -bijscholingen, officialcursussen, vergaderingen van het bondsbestuur (die voorlopig via videoconferencing met Mainport gehouden worden) en de Regiobijeenkomst op maandag 6 april. Ook de Regiobijeenkomsten op 7 en 8 april zijn afgelast. Er wordt onderzocht of deze bijeenkomsten vervangen kunnen worden door digitale bijeenkomsten. Meer informatie volgt zodra die beschikbaar is.
 • De NTB onderzoekt de mogelijkheden van een financiële tegemoetkoming richting deelnemers en organisatoren van evenementen die afgelast worden en niet in dit kalenderjaar ingehaald kunnen worden. Hierover volgt aanvullende berichtgeving zodra er meer informatie bekend is. Volgens de geldende voorwaarden is bij afgelasting door overmacht geen restitutie van inschrijfgelden verschuldigd.
 • De NTB adviseert met klem om verengingsactiviteiten en andere activiteiten in groepsverband, zoals trainingen en clinics, af te gelasten tot en met 6 april. Tips voor sporters in tijden van Corona zijn onderaan dit bericht vermeld.
 • Atleten en staf van de talentcentra die op trainingsstage naar Mallorca waren, zijn vervroegd teruggekeerd naar Nederland. Alle groepsactiviteiten van de talentcentra en regiogroepen zijn tot en met 6 april opgeschort. De technische staf probeert waar mogelijk de sporters individueel van trainingsschema’s te voorzien zodat zij, binnen de geldende regels en adviezen, hun trainingsopbouw kunnen voortzetten.
 • De start van het Forte Jeugd- en Juniorencircuit is uitgesteld na het wegvallen van de Zwemloop Amersfoort van 29 maart. Er wordt nog gekeken of deze Zwemloop op een later moment in het jaar wordt ingehaald, of in zijn geheel geannuleerd wordt en wat de consequenties zijn voor het circuit. Deelnemers worden 1-op-1 geïnformeerd. De organisatie van het circuit houdt de landelijke maatregelen nauwlettend in de gaten om te zien of de volgende races in het circuit wel doorgang kunnen vinden. Ook daarover wordt met ingeschreven deelnemers voor de betreffende evenementen 1-op-1 gecommuniceerd. De berichten aan deelnemers worden ook gedeeld met de jeugdverenigingen.
 • De organisatie van de Teamcompetities Triathlon komt met meldingen via eigen kanalen als er wijzigingen noodzakelijk zijn voor de competitie 2020. Daarover wordt met alle betrokken wedstrijdorganisaties achter de schermen overleg gevoerd.

Wanneer er meer informatie bekend is rondom het Coronavirus in relatie tot de triathlonsport, melden wij dat op onze website.

Mededelingen 12 maart (niet allemaal actueel meer)

 • Alle evenementen op de NTB-wedstrijdkalender tot en met 31 maart zijn afgelast.
 • Verenigingen wordt verzocht zelf in te schatten of trainingen en andere bijeenkomsten doorgang kunnen vinden.
 • De medewerkers van het bondsbureau werken zoveel mogelijk thuis, waarbij de telefonische bereikbaarheid zo goed mogelijk gehandhaafd wordt.
 • Deelnemers die ingeschreven staan voor een evenement dat afgelast wordt, kunnen contact opnemen met de lokale organisatie om te informeren naar het mogelijk verzetten van het evenement naar een later datum, of de eventuele restitutie van inschrijfgeld indien het evenement geannuleerd wordt.
 • Er volgt nog aparte berichtgeving over de kwalificatie voor het WK aquathlon en de start van het Forte Jeugd- en Juniorencircuit zodra daarover meer duidelijkheid is.

Grote solidariteit, ook in de sport

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

Bericht van Gerard Dielesen, algemeen directeur NOC*NSF:

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen. NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Informatie van het RIVM
Actueel Nederland

Informatie van het RIVM

Het RIVM houdt een nieuwspagina bij met de laatste ontwikkelingen en adviezen.

Lees meer
Informatie van NOC*NSF
Actueel Sport

Informatie van NOC*NSF

NOC*NSF bundelt informatie en adviezen voor de sportsector.

Lees meer
Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer