Financiële regeling geannuleerde evenementen

NTB komt deelnemers en organisaties financieel tegemoet

De ontstane situatie rondom COVID-19 en de ingrijpende maatregelen die daarvan het gevolg zijn, zorgen voor afgelastingen van evenementen op de NTB-kalender. De NTB volgt daarbij voor de nationale evenementen de adviezen van het RIVM en NOC*NSF, momenteel zijn alle evenementen tot 6 april afgelast. Zodra nadere informatie beschikbaar komt zullen we die delen. Sommige evenementen kunnen later dit jaar mogelijk ingehaald worden. Daarvoor geldt dat deelnemers in overleg met de lokale organisatie hun inschrijving kunnen aanhouden, of annuleren volgens de geldende voorwaarden van het evenement.

Voor evenementen die geannuleerd worden en in 2020 niet ingehaald kunnen worden, heeft de NTB een tegemoetkomingsregeling opgesteld. Daarbij is gekeken naar mogelijkheden voor een redelijke compensatie naar deelnemers en evenementen, waarbij ook de financiële gezondheid van de NTB bewaakt wordt (*).

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  • Bij annulering van een evenement door overmacht is geen restitutie van deelnemersgelden vereist, volgens de geldende voorwaarden van de NTB. Evenementen kunnen er echter voor kiezen om deelnemers (een deel van) hun inschrijfgeld te restitueren. Het is daarbij redelijk om de door het evenement gemaakte kosten te betrekken in de hoogte van de restitutie, datzelfde geldt voor de door de NTB gemaakte kosten.
  • Evenementen die hun inschrijving nog niet hebben opengesteld en/of ook nog geen inschrijfgelden hebben ontvangen, vallen buiten onderstaande annuleringsregeling.
  • De NTB komt evenementenorganisatoren die al live waren gegaan tegemoet door de kosten voor de evenementenvergunning en de kosten voor eventueel al ingeplande officials kwijt te schelden. Het NTB-lidmaatschap 2020 blijft wel verschuldigd.
  • De normale afdracht van deelnemersgelden, die bepaald is op 10% van het inschrijfbedrag, wordt verlaagd naar 5% voor de betreffende reeds live gegane geannuleerde evenementen. Daglicentiekosten blijven onverminderd verschuldigd. Het gaat hierbij om de reeds betaalde deelnemersgelden.

Organisatoren die te maken krijgen met afgelasting en hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen met het bondsbureau via info@triathlonbond.nl.

 

(*) zoals te zien is op de begroting 2020 van de NTB is ruim €500.000 begroot als inkomsten uit evenementen en afdrachten. De NTB tracht een deel van het te verwachten tekort te compenseren door haar extra inzet rond alle annuleringen etc. gedeeltelijk uit daglicenties en afdrachten te dekken.

Lees volgend artikel

27-3 Update berichtgeving COVID-19

Het Forte Jeugd- en juniorencircuit 2020 is geannuleerd. Ingeschreven deelnemers ontvangen hierover persoonlijk bericht. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht. De ... Lees meer