Wedstrijd-reglement 2018

Vereenvoudiging door onderverdeling naar wedstrijdniveau

Vertaling wedstrijdreglement 2018 verschenen

Onlangs is de Nederlandse vertaling van het ITU-reglement 2018 verschenen. Naast het bijwerken van alle wijzigingen vanuit het ITU-reglement is er dit jaar nog een belangrijke wijziging doorgevoerd. Er is namelijk een onderverdeling gemaakt in het Nederlandstalige reglement, waarbij voor diverse artikelen in het reglement is bepaald vanaf welk wedstrijdniveau de bepaling geldig is.

De NTB volgt in beginsel het ITU-reglement, om op die manier ook in Nederland de aansluiting te houden bij de sport op mondiaal niveau. Dat is belangrijk, omdat een en ander ook samenhangt met de bestuurlijke positie van de NTB en het opleidingsprogramma voor wedstrijdofficials. Een praktisch nadeel is echter dat het reglement er niet leesbaarder op wordt. Het ITU-reglement is behoorlijk omvangrijk, met name omdat er veel geregeld is (en moet worden) op de hoogste internationale wedstrijdniveaus. Veel van die regels zijn sowieso niet van toepassing op de bulk van de wedstrijden, maar ze zorgen er wel voor dat een lijvig reglementenboekwerk is ontstaan, waarin de kernregels ondersneeuwen voor de gemiddelde lezer.

Daarnaast zijn er ook diverse wedstrijdregels die – vanwege de focus van de ITU op het hoogste wedstrijdniveau – niet of minder aansluiten bij de gemiddelde triathlon of duathlon zoals die wekelijks op verschillende plaatsen in het land plaatsvinden. Om daarin meer helderheid en eenduidigheid te verschaffen, is besloten om sommige wedstrijdbepalingen te voorzien van een label, waarmee afgelezen kan worden vanaf welk wedstrijdniveau deze van kracht is. Op deze wijze vindt er een stuk vereenvoudiging en verheldering van het reglement plaats, zónder dat de NTB het ITU-reglement verlaat en ook in de toekomst de aansluiting kan behouden.

Er is daarbij een indeling van de wedstrijdregels gemaakt in vier categorieën:

  • Internationaal niveau (oftewel het integrale ITU-reglement)
  • Nationaal eliteniveau (regels die daarnaast ook van kracht zijn bij NK’s en Eredivisie)
  • Nationaal subtop-niveau (regels die van kracht zijn bij alle overige competitiewedstrijden + alle wedstrijden langer dan de OD)
  • Alle overige wedstrijden

Voor de gemiddelde multisportwedstrijd in Nederland blijft er zo een ‘rompreglement’ over met de basisregels die altijd van kracht zijn. Het gaat hier dan om basisregels van sportiviteit en de specifieke regels bij het zwemmen, fietsen, lopen en in de wissels. Kledingregels zijn bijvoorbeeld bij de gemiddelde tri- en duathlons buiten werking, maar bij competitiewedstrijden en hoger gaan die wel expliciet gelden. Op deze manier hoopt de NTB-werkgroep Wedstrijdofficials meer duidelijkheid te scheppen voor zowel officials als atleten hoe onder bepaalde omstandigheden met bepaalde wedstrijdregels om te gaan.

Wedstrijdreglement 2018
Voor (inter-)nationale topwedstrijden gelden meer en andere regels dan voor recreatieve/lokale evenementen
Voor (inter-)nationale topwedstrijden gelden meer en andere regels dan voor recreatieve/lokale evenementen
Belangrijkste wijzigingen in het wedstrijdreglement 2018

Ten opzichte van vorig jaar zijn er diverse regelwijzigingen, die met ingang van 2018 ook in Nederland van kracht zijn. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor je op een rijtje gezet.

Lees het hier
Lees volgend artikel

Paratriatleten in actie in Swansea

Zeven paratriatleten doen zaterdag mee aan de World Triathlon Para Series-race in Swansea. In de wedstrijd in Wales kunnen weer belangrijke punten verzameld worden voor de ... Lees meer