Vervolgonderzoek NTC nu ook inhoudelijk van start

Unravelling heeft onderzoeksvragen opgesteld

Het recent gestarte vervolgonderzoek naar het topsportklimaat van de triathlonsport heeft intussen ook inhoudelijk vorm gekregen. Bureau Unravelling heeft de onderzoeksvragen opgesteld, die als volgt geformuleerd zijn:

‘’Welke situaties en voorvallen hebben zich in 2007-2021 voorgedaan in het bijzonder op het Nationaal Trainingscentrum Sittard met betrekking tot sociale onveiligheid (inclusief eetproblematiek en overtraindheid) en onduidelijkheid over regels en criteria?” En daarnaast: “Welke effecten hebben deze situaties en voorvallen (gehad) op betrokken atleten?” Verder: “Welke systemen en structuren, waaronder de governancestructuur, speelden daarbij een rol?” En ten slotte: “Wat dient hierin te veranderen?” Met deze onderzoeksvragen gaat het onderzoeksteam aan de slag.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Miriam Dorigo, Shauni Drost en Martijn Mussche van bureau Unravelling Onderzoek & Advies. Zij fungeren als contactpersonen voor dit onderzoek. Iedereen die iets wil meegeven over of naar aanleiding van dit onderzoek, wordt gevraagd om de (bovengenoemde) onderzoekers te benaderen voor een gesprek via het volgende e-mailadres: NTB-onderzoek@unravelling.nl De onderzoekers gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk met de geboden informatie om nemen contact op met iedereen die hen benadert, tenzij anders aangegeven wordt in het mailbericht. Zij benadrukken daarbij dat iedereen die reageert zelf aan mag geven waar hij of zij wel en/of geen behoefte aan heeft.

Voor iedereen die met vragen loopt rondom sociale veiligheid, twijfelt over deelname aan het onderzoek of meer wil weten over het proces van het onderzoek is Rita van Driel beschikbaar voor het stellen van vragen of het voeren van een persoonlijk gesprek.

Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer