Vacature

talentcoach/coördinator RTC Flevoland - Almere m/v

*DEZE VACATURE IS INMIDDELS VERVULD*

De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) zoekt per 1 november 2020 een medewerk(st)er voor de functie

TALENTCOACH/COÖRDINATOR RTC TRIATHLON FLEVOLAND – ALMERE (0,5 FTE)

De organisaties
De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) is de overkoepelende organisatie van alle vormen van combi-duursporten in Nederland. Tot de kerntaken van de NTB behoren het ondersteunen van haar leden, verenigingen en organisaties. De NTB heeft ruim 37000 leden en is gevestigd in Arnhem. Sinds 2007 heeft de NTB een Nationaal Topsport Centrum in Sittard waar atleten dagelijks trainen ter voorbereiding op de evenementen als EK, WK en Olympische / Paralympische Spelen. De NTB heeft daarnaast vier Regionale talentencentra in Alkmaar, Almere, Tilburg/Oosterhout en Sittard.

Vanwege het stoppen van de huidige talentcoach op het RTC Flevoland – Almere zoekt de NTB voor de periode van 1 november 2020 tot 1 januari 2022 een


TALENTCOACH/ COORDINATOR RTC TRIATHLON (0,5 FTE)

 

Doel van de functie

De talentcoach/coördinator zal uitvoering geven aan het NTB talentontwikkelprogramma triathlon en de daarmee rechtstreeks in verbinding staande sporttechnische activiteiten op het RTC in Almere.  Hij/zij wordt daarin geassisteerd door een RTC assistent talentcoach / regiotrainer.

 

Belangrijkste taken

  • Volgens onderstaand functieprofiel.

Werktijden

  • De werktijden zijn in overleg te plannen, maar zullen onregelmatig, veelal in de vroege ochtend en ook in het weekend zijn.

Functie- eisen/competenties

  • Zie het functieprofiel.
  • Is bereid tot flexibele werktijden.
  • Woont in Almere of in de directe omgeving van Almere.
  • Kan een VOG, niet ouder dan 2019, overleggen.
  • Onderschrijft de NTB topsport en talentontwikkeling visie en het beleid.

Salariëring
Nader overeen te komen, volgens de CAO Sport, op basis van honorering voor een combifunctionaris. Afhankelijk van de situatie van de sollicitant kan gekozen worden voor een dienstbetrekking voor bepaalde tijd of een Overeenkomst van Opdracht

Informatie en sollicitatie
De intentie is om deze functie voor een periode van tenminste 4 jaar (tot eind 2024) in te stellen. Deze langere invulling is mede afhankelijk van subsidiering van de gemeente Almere en de provincie Flevoland. Besluitvorming hierover vindt in de loop van 2021 plaats. Indien functionaris eerder dan 1 november 2020 kan starten is dat mogelijk en dat zou de mogelijkheid van overdracht verruimen.

De functionaris komt in dienst bij de NTB of werkt via een overeenkomst van opdracht voor de NTB. Voor de RTC-taken wordt de functionaris aangestuurd door de Hoofdcoach Talentontwikkeling van de NTB.

Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met de Technisch Directeur van de NTB, de heer Adrie Berk via adrie.berk@triathlonbond.nl of telefonisch +31 6 10793927.

Functieprofiel Talentcoach RTC 

Projectplan RTC Flevoland – Almere 

 

Uw schriftelijke sollicitatie met C.V. graag zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 2 september 2020,  richten aan:

 

Nederlandse Triathlon Bond – t.a.v. Adrie Berk – per mail naar adrie.berk@triathlonbond.nl  

Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer