Update van het bestuur na uitkomen rapport Unravelling

Zorgvuldigheid bij het uitwerken van de aanbevelingen minstens zo belangrijk als de snelheid

Na het uitkomen van het rapport van ‘Unravelling’ zijn we als bestuur en directie aan de slag gegaan. We willen jullie graag op de hoogte houden van de voortgang.

We hebben ervoor gekozen het rapport zo snel mogelijk in de openbaarheid te brengen toen het voor publicatie beschikbaar was. Dat betekent tegelijkertijd dat we dus nu de tijd nodig hebben om een plan van aanpak te maken en voor het uitrollen daarvan. Een aantal zaken willen we ook samen met jullie voorbereiden.

Het eerste wat we hebben gedaan is publiekelijk excuses aanbieden aan iedereen die het betreft. Dit is in de landelijke pers gedaan en persoonlijk voor zover dat mogelijk was. Ondanks de vakanties zijn we inmiddels de eerste stappen n.a.v. het rapport aan het zetten. Zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek gegaan met belangrijke betrokkenen rondom onze topsportprogramma’s en gaan we een proces starten gericht op bewaking van de voortgang van het plan van aanpak. Ook moeten we nog bepalen wie hierbij betrokken moeten worden.

Het is belangrijk te beseffen dat we een kleine sportbond zijn en dat tijdens ‘de verbouwing van de winkel deze ook gewoon geopend is’. Dat betekent dat we met een klein team veel moeten doen. Daarbij is zorgvuldigheid bij het uitwerken van de aanbevelingen minstens zo belangrijk als de snelheid. Uiteraard mogen jullie van ons verwachten dat wij ‘doorpakken’, tegelijkertijd vragen wij jullie begrip dat een goede implementatie ook de nodige tijd zal kosten.

Wij zullen jullie met regelmaat over de voortgang op de hoogte houden.

Met sportieve groet,

Alexander Vandervelde, Thea Sybesma & Cees Frikkee

Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer