Update NTC-onderzoek

Bondsbestuur in afwachting van definitief onderzoeksrapport

Wij zijn in afwachting van het definitieve onderzoeksrapport. Als dat door de onderzoeker opgeleverd is, komt het bondsbestuur na zorgvuldige beoordeling met een verklaring. Daarin worden de vervolgstappen benoemd, zoals het delen van de uitkomsten van het onderzoek, de wijze en het moment waarop dat gebeurt.

Bij het delen van de uitkomsten van dit eerste onderzoeksrapport zal ook worden ingegaan op de manier waarop omgegaan wordt met signalen over misstanden in het verleden.

Arnhem, 22 oktober 2021

Rembert Groenman, algemeen directeur

Update NTB-topsport 18-10-2021
NTB neemt alle berichten uitermate serieus

Update NTB-topsport 18-10-2021

In de afgelopen dagen staat de triathlonsport volop in het nieuws. De Nederlandse Triathlon Bond neemt alle berichten uitermate serieus. Wij zijn geschrokken van de verhalen die (voormalige) atleten delen en de ontzetting over wat zij aangeven te hebben meegemaakt blijft onverminderd groot. De bewering dat de verlening van A-statussen aan sporters van de NTB niet rechtmatig verlopen zou zijn, berust niet op waarheid. De toegepaste procedure is transparant, volgens de NTB-reglementen toegepast, afgestemd met NOC*NSF en op vergelijkbare wijze gehanteerd bij meerdere sportbonden. Een A-status is niet te koop.

Lees meer
Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer