Statement inzake verlening A-statussen

NOC*NSF staat achter werkwijze NTB

Na eerdere communicatie over de verlening van A-statussen, is er nog steeds onrust over dit onderwerp. De Nederlandse Triathlon Bond wil graag nogmaals bevestigen dat een A-status niet te koop is, in tegenstelling tot berichten in de media. De bewering dat de verlening van A-statussen aan sporters van de NTB niet rechtmatig verlopen zou zijn, berust niet op waarheid. De toegepaste procedure is transparant, volgens de NTB-reglementen toegepast, afgestemd met NOC*NSF en op vergelijkbare wijze gehanteerd bij meerdere sportbonden. De afgelopen dagen is hierover nauw contact met NOC*NSF geweest, waarbij NOC*NSF nogmaals bevestigd heeft dat zij in het geheel geen reden zien om onze verklaring te ontkrachten. Woordvoerder Geert Slot van NOC*NSF: “Wij hebben geen redenen om het beleid over en de uitvoering van het voordragen van sporters voor een status te bekritiseren.”

Als onderdeel van onze inspanning om alle processen die nu onder een vergrootglas liggen waar mogelijk te verbeteren, wordt op korte termijn met NOC*NSF gekeken naar de interne en externe communicatie over de wijze waarop bepaald wordt welke sporter voor een ‘aanwijs status’ bij NOC*NSF wordt voorgedragen.

Arnhem, 21 oktober 2021

Rembert Groenman, algemeen directeur

Update NTB-topsport 18-10-2021
NTB neemt alle berichten uitermate serieus

Update NTB-topsport 18-10-2021

In de afgelopen dagen staat de triathlonsport volop in het nieuws. De Nederlandse Triathlon Bond neemt alle berichten uitermate serieus. Wij zijn geschrokken van de verhalen die (voormalige) atleten delen en de ontzetting over wat zij aangeven te hebben meegemaakt blijft onverminderd groot. De bewering dat de verlening van A-statussen aan sporters van de NTB niet rechtmatig verlopen zou zijn, berust niet op waarheid. De toegepaste procedure is transparant, volgens de NTB-reglementen toegepast, afgestemd met NOC*NSF en op vergelijkbare wijze gehanteerd bij meerdere sportbonden. Een A-status is niet te koop.

Lees meer
Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer