Oproep tot solidariteit ten tijde van COVID-19

Open brief aan de NTB-leden

Beste leden,

Nadat we een aantal weken geleden al eens op deze wijze communiceerden over de ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe mijntriathlonNL omgeving, lijkt het ons gepast ons in deze tijden van crisis nogmaals rechtstreeks tot jullie te wenden.

We weten allemaal dat de coronacrisis grote (financiële) gaten slaat bij bedrijven en ondernemingen maar ook sportverenigingen, evenementenorganisaties en overkoepelende federaties merken de gevolgen van alle beperkende maatregelen die de afgelopen weken zijn opgelegd. Het is niet voor niets dat de overheid de burgers oproept zoveel mogelijk aan hun financiële verplichtingen richting ondernemingen uit de culturele en sportieve sector te blijven voldoen. En ook het filmpje van sportkoepel NOC*NSF (Houd vol, blijf fit en steun je club) waarin wordt opgeroepen de sportvereniging te blijven steunen in deze lastige tijden, maakt duidelijk hoe noodzakelijk het is dat we de sportketen overeind houden.

Restitutieregeling ten tijde van COVID-19
Ten aanzien van de restitutie van betaalde inschrijfgelden voor geannuleerde evenementen willen we langs deze weg dan ook een beroep doen op ieders solidariteit, binnen de mogelijkheden die we hebben. Voor de triathlonsport betekent dit concreet dat we voor 2020 de restitutieregeling zullen hanteren zoals we die eerder al hebben gepubliceerd. Deze regeling komt daarmee dit jaar in de plaats van de reguliere restitutieregeling die onder normale omstandigheden wordt gehanteerd. Ook voor annuleringen die relatief ruim voor de geplande wedstrijddatum worden doorgevoerd (ook als wedstrijden – nog – niet van de kalender zijn gehaald en de annulering vanuit de sporter wordt geïnitieerd) kan daardoor een percentage van het inschrijfgeld worden ingehouden om de reeds gemaakte kosten voor de organisatie en NTB te dekken. Om welk bedrag dit gaat verschilt per evenement en is sterk afhankelijk van de kosten die er al zijn gemaakt in de voorbereidingen, maar we zien gelukkig dat deze percentages kleiner zijn naarmate het evenement verder in de tijd gepland stond. Heb jij ingeschreven voor een geannuleerd evenement of zelf je inschrijving geannuleerd? Informeer dan bij de betreffende wedstrijdorganisatie welk bedrag je terug kunt verwachten.

We realiseren ons uiteraard dat mogelijk niet iedereen in de gelegenheid is een dergelijke solidariteit te betrachten. Wie door persoonlijke omstandigheden niet kan voldoen aan deze oproep, wordt verzocht zich te melden via info@triathlonbond.nl. In overleg zal dan bekeken worden hoe tot een werkbare situatie gekomen kan worden.

Inning van contributiebijdragen
In het verlengde hiervan zijn jullie van ons gewend dat de inning van de lidmaatschapsbijdragen en contributies eerder in het jaar plaatsvindt. Door de introductie van het nieuwe systeem mijntriathlonNL en de gelijktijdige opkomst van het coronavirus heeft dit helaas vertraging opgelopen. Inmiddels zijn we echter zover om in de loop van deze week een start te maken met de inning van de lidmaatschapsbijdragen van de verenigingen, de evenementenorganisatoren, de contributies van de verenigingsleden en de individuele leden over het jaar 2020. Sommige leden (zowel verenigingen, organisaties als individuele leden) hebben de NTB geautoriseerd om het betreffende bedrag rechtstreeks af te schrijven, andere leden verzoeken wij zelf de factuur te voldoen die één dezer dagen per mail zal worden verstuurd. Mochten er verenigingen zijn die willen betalen in termijnen, dan verzoeken wij die z.s.m. contact op te nemen met het bondsbureau, via emelie.papenburg@triathlonbond.nl.

We hebben ons uiterste best gedaan om e.e.a. zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. Mochten er naar jullie mening zaken toch niet goed zijn gegaan, dan verzoeken wij je contact op te nemen via info@triathlonbond.nl. Wij zullen dit dan z.s.m. toelichten en/of herstellen.

We realiseren ons uiteraard ook dat 2020 een bijzonder jaar is waarbij het lidmaatschap bij de vereniging (en daarmee de NTB) en/of de licentie minder “tegenwaarde” zal hebben dan gebruikelijk.  Ook hiervoor geldt echter: ter voorkoming van grote financiële problemen in de hele sportketen (domino-effect) worden we opgeroepen elkaar te blijven steunen en de gebruikelijke afdrachten voor onder meer de sportvereniging te blijven voldoen. Overheidsfondsen zoals het NOW zijn erop gericht om iedereen zoveel mogelijk aan werk en inkomen te houden, waardoor ook de gebruikelijke bijdragen aan sport en cultuur overeind kunnen blijven. De lokale vereniging maar ook de NTB kan niet zonder de contributies van haar leden.

Kortom: door de lasten zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen over alle betrokken partijen hopen we in 2021 weer samen sterk aan de start te kunnen staan van een nieuw en kwalitatief wedstrijdjaar, waarbij alle relevante partijen de triatleten weer van harte welkom kunnen heten binnen de vereniging en op mooie en uitdagende evenementen!

Wij danken jullie daarbij voor jullie steun en support!

Vragen?
Vragen zullen er de komende tijd ook op dit gebied nog zeker zijn. Stel deze bij voorkeur via de mail op info@triathlonbond.nl. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen te reageren, maar hopen op jullie begrip als dat niet altijd lukt. Wanneer ook de mail geen oplossing biedt, bel ons dan tijdens kantooruren op 085-0701800.

Namens bestuur en medewerkers van de NTB,

Rembert Groenman,
directeur.

 

Lees volgend artikel

Paratriatleten in actie in Swansea

Zeven paratriatleten doen zaterdag mee aan de World Triathlon Para Series-race in Swansea. In de wedstrijd in Wales kunnen weer belangrijke punten verzameld worden voor de ... Lees meer