Kijkje in de keuken; WGWO-voorzitter Sander Verheuvel

’’We krijgen vanuit het buitenland regelmatig complimenten over onze kennis’’

In deel 1 van de serie ‘kijkje in de keuken’ vertelde Paula Visser hoe ze het official werk in de loop der jaren heeft zien veranderen. Sander Verheuvel, voorzitter van de NTB-werkgroep wedstrijdofficials, de WGWO, zag dat er veel officials aanwezig waren op de NTB-officialdag eind maart. “We mogen er trots op zijn dat er zoveel officials met plezier een steentje bijdragen. Er gaan veel dingen goed al blijven we onszelf constant verbeteren’’, aldus Verheuvel.

Werkgroep door de jaren heen
De werkgroep Wedstrijdofficials bestaat sinds 1990 en heeft zes leden. De WGWO zorgt voor het officialbeleid, het wedstrijdreglement en de indeling van de officials bij evenementen. Daarnaast verzorgt de werkgroep samen met de bond de official opleidingen en de bijscholingen.

Verheuvel heeft zich in ruim twintig jaar opgewerkt van basisofficial tot jurylid op het hoogste internationale niveau bij de internationale triathlonbond World Triathlon. Volgens de bevlogen official die sinds 2003 onderdeel is van de WGWO zijn ze in andere landen onder de indruk van het official niveau in Nederland. ‘’We krijgen vanuit het buitenland regelmatig complimenten over onze kennis en de wijze waarop we acteren. Het official niveau in Nederland is hoog, dat we op deze manier eruit springen is erg positief.’’

 

 

 

Opleidingen
De NTB heeft altijd haar nationale opleidingen zelf verzorgd. Tot 2015 was de NTB voor de internationale opleidingen afhankelijk van World Triathlon. Eind 2015 heeft de NTB de ATOEP-certificering aangevraagd en in 2016 is deze toegekend door World Triathlon. Sindsdien mogen we ook het eerste niveau van de internationale opleiding zelf verzorgen. De extra scholing heeft ook invloed op de officials bij de Nederlandse wedstrijden.

‘’We hebben hier een grote stap in gemaakt en doorgetrokken naar onze eigen opleidingen. Doordat we nu mogen opleiden tot internationaal level 1 is het niveau van officials omhooggegaan. Zoals gezegd willen we ons altijd blijven verbeteren om de sport nog mooier en eerlijker te maken. We kunnen het ons niet permitteren om achter te lopen qua kennis en kunde. Ja, het is een continu proces van opleiden en bijscholen. Uiteindelijk wil je de vaardigheden van het corps perfectioneren.’’

Nederlandse Triathlon Bond

Werkgroep anno 2023
Als WGWO-lid word je gevraagd nadat je eerst ervaring in het veld hebt opgedaan. Naast Verheuvel zijn Suus Baggen, Bert van Rossum, Hans Geerts, Michiel van Niekerk en Rob Hesselmann lid van de WGWO. De werkgroep bestaat grotendeels uit ex-triatleten en overlegt elke zes weken over uiteenlopende vraagstukken. ‘’De werkgroep heeft altijd uit zes leden bestaan en met het huidige takkenpakket is dat ook voldoende. Een aantal leden uit de werkgroep zijn ook verenigingslid waardoor we op de hoogte zijn van wat er speelt in het land. Daarnaast krijgen we veel feedback van de officials zelf. Die input is erg waardevol. Als (ex-) triatleten nemen we onze wedstrijdervaringen mee waardoor we onszelf in de atleet kunnen inleven en verplaatsen. Dat is belangrijk al zien we ook dat atleten steeds vaker het randje opzoeken.’’

Foto: Stijn Audooren
Foto: Stijn Audooren

Het land in
De afgelopen jaren is de kennis en het begrip rondom officialzaken en reglementen bij atleten en verenigingen vergroot. Sinds corona hebben er meerdere officialdagen en bijeenkomsten plaatsgevonden waarin ook gesproken wordt over het gedrag van atleten. Verheuvel legt uit wat hij bedoelt met het opzoeken van het randje. ‘’Reglementen zijn specifieker geworden en atleten proberen steeds vaker de ‘mazen’ te zoeken en daardoor passen we de regels aan en maken we ze nog specifieker. Hoe hoger het niveau, hoe meer er gezocht wordt en daar anticiperen we op. Het is nooit leuk om in discussie te moeten maar het hoort er bij.’’

Voor de corona periode telden we 184 officials, tegenwoordig bestaat het officialcorps uit 142 leden. Met zijn achtergrond weet de WGWO-voorzitter hoe belangrijk de aanwas is van voldoende officials.

‘’Het is een natuurlijke uitstroom al wil je natuurlijk zorgen voor een zo groot mogelijke officialpoule. Het is zowel vanuit de bond als vanuit verenigingen en organisatoren belangrijk dat er aandacht is voor het opleiden van officials. We merken steeds meer enthousiasme, ook bij de jongere garde. Dat is erg mooi om te zien. Het fijnste is om official cursussen op locatie in het land te geven, het face-to-face contact is belangrijk. In het meest ideale scenario hebben we 50 officials meer.”

Ontwikkelingen
Bij de Teamcompetities Triathlon wedstrijden worden assistent officials ingezet en er wordt momenteel bekeken of er bij kleinere wedstrijden een aantal taken door vrijwilligers van organisaties opgepakt kunnen worden. Tevens wil de WGWO op termijn een nieuw systeem introduceren. ‘’We werken aan een feedback systeem dat voor iedereen inzichtelijk is. Tevens willen we stappen maken met het automatiseren van de official indeling. Voor de wijze van jureren werken we heel nauw samen met Teamcompetities Triathlon, met grote organisaties en met internationale evenementen. We kijken en luisteren om ons heen om te voldoen aan ieders behoeften en wensen en ik geloof erin dat we de komende jaren nog mooie stappen zullen zetten.’’

 

Nederlandse Triathlon Bond

Opleiding tot wedstrijdofficial en meelopen
Een standaard officialcorps bij een wedstrijd bestaat uit een bondsgedelegeerde, een wedstrijdleider en vier officials.

Het is voor alle geïnteresseerden mogelijk om op een wedstrijddag mee te lopen met officials om te ervaren hoe de dag van een official eruitziet. De minimumleeftijd om deel te kunnen nemen aan een officialcursus is 18 jaar.

‘’De voorbereiding, de interactie met triatleten, een wedstrijd zo soepel mogelijk laten verlopen. Ja, er zijn meerdere aspecten die ‘het official zijn’ zo leuk maken. Nieuwe officials zijn altijd welkom”, sluit Verheuvel af.

Vragen over officialzaken kunnen gemaild worden naar officials@triathlonbond.nl.

Lees volgend artikel

Titels voor Koolhaas en Cornelisse in Klazienaveen

Menno Koolhaas en Eva Cornelisse hebben in een regenachtig Klazienaveen de Nederlandse titels op de standaard afstand veroverd. VZC Veenendaal en Hellas – Utrecht waren goed ... Lees meer