Input ledenconsultatie meegenomen in conceptversie statuten

Herijking bestuursmodel en statuten NTB

Twintig leden hebben op maandag 26 februari de online consultatie over de herijking van het bestuursmodel en de statuten van de NTB bijgewoond. Hun input en suggesties worden meegenomen in de finale conceptversie van de statuten die uiteindelijk dit jaar nog aan de Triathlonraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het afgelopen jaar is een projectgroep, met een vertegenwoordiging vanuit de leden, bezig geweest met de vraag hoe we binnen de NTB kunnen zorgen voor een goede vertegenwoordiging van de leden. Het doel is om de samenwerking tussen de bond (bestuur, directie, bondsbureau en technische staf) en de leden zo in te richten dat we elkaar en de ontwikkeling van de sport versterken.

De belangrijkste wijzigingen – onder meer het afscheid van de regio-indeling en een nieuwe wijze van de benoeming van de leden van de Triathlonraad (TR) – werden maandag aan de leden toegelicht. Hierna konden de deelnemers vragen stellen en feedback geven. “Er kwamen uit het land scherpe vragen en een goede terugkoppeling, vooral op de manier waarop TR-leden gekozen of geselecteerd kunnen worden”, aldus NTB-directeur Thorwald Veneberg.

De herijking van het bestuursmodel is ook een poging om het vertrouwen in de bond en haar structuren te vergroten. De aanwezigen herkenden zich in de analyse van de werkgroep dat er een breuk is ontstaan de laatste jaren en zien ook de uitdaging om deze te herstellen. Veneberg: “De deelnemers lieten in ieder geval weten dat ze deze ledenconsultatie als een goed stap voorwaarts ervaren.”

 

Nederlandse Triathlon Bond
Presentatie ledenconsultatie
Lees volgend artikel

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie ... Lees meer