Geslaagde scholingsdagen

‘Training geven aan jeugd’

Afgelopen zondag kwam een groep enthousiaste trainers bij elkaar voor de tweede – en
afsluitende – scholingsdag van 2022, ‘Training geven aan jeugd’.

De cursisten doken met elkaar in de wereld van breed ontwikkelen, veelzijdig bewegen en een leven lang sportplezier. Naast een theoretische basis werd er kennis, kunde en ervaring uit de praktijk onderling gedeeld. In de middag gaven de cursisten zelf stukjes training aan elkaar en was er veel ruimte om van én met elkaar te leren.

De dag was een vervolg op een eerdere bijeenkomst in juni. Bij de eerste scholingsdag was er aandacht voor het pedagogisch-didactisch handelen van jeugdtrainers en de invloed die zij hebben op (het stimuleren van) een positief en veilig sportklimaat. Daarnaast kregen de cursisten een breed scala aan fiets-, loop-, wissel- en zwemvormen aangereikt.

Al met al een gevarieerd, zinvol en inspirerend programma, volgens de deelnemers. Het van én met elkaar leren, het ontmoeten van andere jeugdtrainers en de toepasbaarheid in de praktijk werd als zeer waardevol ervaren. In 2023 organiseren we deze scholing opnieuw voor iedereen die zich (verder) wil ontwikkelen in de rol van jeugdtrainer binnen de triathlonsport. We houden jullie op de hoogte van de nieuwe data.

Meer informatie over de tweedaagse scholing vind je in ons kenniscentrum. Deze tweedaagse scholing is onderdeel van ons totale opleidingen-aanbod waar we iedereen van harte voor uitnodigen om in te verdiepen.

Vragen over de scholingen die we aanbieden, kunnen gesteld worden via opleidingen@triathlonbond.nl.

Als je meer wilt weten over jeugdtriathlons en het geven van trainingen aan kinderen, neem dan contact op met onze jeugdcoördinator via berteke.de.jong@triathlonbond.nl.

Lees volgend artikel

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie ... Lees meer