Coronavirus en maatregelen NTB

Alle evenementen tot en met 31 maart afgelast

De NTB heeft, in navolging van adviezen van het RIVM en NOC*NSF, besloten om alle evenementen op de wedstrijdkalender af te gelasten. Verenigingen wordt gevraagd zelf de situatie goed in te schatten aan de hand van informatie van het RIVM om te bepalen of trainingen en andere bijeenkomsten doorgang kunnen vinden. De medewerkers van het bondsbureau werken zoveel mogelijk thuis, waarbij geprobeerd wordt de telefonische bereikbaarheid van het bondsbureau zo goed mogelijk te handhaven. Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart.

Deelnemers die ingeschreven staan voor een evenement dat geannuleerd wordt, kunnen contact opnemen met de organisator van het betreffende evenement om te informeren of het op een later datum ingehaald wordt en of er eventueel restitutie van inschrijfgeld verleend wordt. Volgens de standaardvoorwaarden van de NTB is een organisator hiertoe niet verplicht indien er sprake is van overmacht. Er volgt nog aparte berichtgeving over de geannuleerde kwalificatiewedstrijd voor het WK aquathlon en de eerste wedstrijd van het Forte Jeugd- en Juniorencircuit, zodra duidelijk is of en wanneer die alsnog gehouden kunnen worden.

Wanneer er meer informatie bekend is rondom het Coronavirus in relatie tot de triathlonsport, melden wij dat op onze website.

Nederlandse Triathlon Bond
Informatie van het RIVM
Actueel Nederland

Informatie van het RIVM

Het RIVM houdt een nieuwspagina bij met de laatste ontwikkelingen en adviezen.

Lees meer
Informatie van NOC*NSF
Actueel Sport

Informatie van NOC*NSF

NOC*NSF bundelt informatie en adviezen voor de sportsector.

Lees meer
Lees volgend artikel

Nederlandse titels aquathlon op het spel in Maarssen

Lees meer