Wijziging statuten goedgekeurd door Triathlonraad   

Nieuwe structuur zorgt voor bredere vertegenwoordig combiduursport 

De Triathlonraad heeft in de vergadering van 7 mei, 2024 goedkeuring gegeven aan de wijzigingen van de statuten en de versterking van het bestuursmodel van de NTB.   

De afgelopen anderhalf jaar is een projectgroep, bestaande uit een afvaardiging vanuit het bestuur, leden van de Triathlonraad en onafhankelijke adviseurs op juridisch en bestuurlijk gebied, bezig geweest met de vraag hoe we binnen de NTB kunnen zorgen voor een goede vertegenwoordiging van de leden. Het doel was om de samenwerking tussen de bond (bestuur, directie, bondsbureau en technische staf) en de verschillende leden zo in te richten dat we elkaar en de ontwikkeling van de sport versterken.

De belangrijkste wijzigingen – onder meer de omslag van een regio-indeling naar doelgroepen binnen de NTB en een nieuwe wijze van de benoeming van de leden van de Triathlonraad – zijn eind februari in een openbare consultatie aan de leden toegelicht. Hun input en suggesties zijn meegenomen in de finale conceptversie van de statuten die in mei door de Triathlonraad is goedgekeurd.

De Triathlonraad is een vertegenwoordiging van de leden binnen de NTB die controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders – zoals het beleidsplan en de begroting – blijft en zo fungeert als een brug tussen de leden en het bondsbestuur.

De NTB kende van oudsher een regiostructuur en vanuit de verschillende regio’s werden leden aan de Triathlonraad afgevaardigd. In de nieuwe structuur is gekozen voor een vertegenwoordiging van de volledige breedte van de combiduursport in Nederland, in plaats van regio’s, zodat alle stemmen gehoord kunnen worden.

“De manier waarop de triathlonsport georganiseerd is, is de afgelopen jaren sterk veranderd”, legt Triathlonraadslid Rick Verbree uit. “We zien meer en meer combiduursporters die geen lid zijn van een vereniging, professionele wedstrijdorganisatoren zijn niet per se gekoppeld aan een regio en er zijn meer duursportdisciplines die de regio overstijgen. We willen de komende tijd dan ook een ledenraad vormen die een betere afspiegeling is van de huidige situatie, met een duidelijke verbinding naar onze achterban. Op deze manier kunnen we een meer strategische adviseursrol richting bestuur en directie innemen.”

De bedoeling is dat alle disciplines en doelgroepen (verenigingen, wedstrijdorganisaties, gehandicaptensport, competities, jury en officials, topsport, trainers en technisch kader en individuele leden en agegroupers) binnen de bond zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden in de Triathlonraad.

Voor de benoeming van de Triathlonraadsleden is er bovendien gewerkt aan een meer democratisch benoemingsproces. Op basis van het nieuwe profiel wordt er een vacature opgesteld. Een selectiecommissie, die bestaat uit minimaal één onafhankelijk lid en twee leden vanuit de Triathlonraad, draagt de kandidaatsraadsleden voor. Alle leden van de NTB hebben vervolgens de mogelijkheid een stem uit te brengen (in de MijnTriathlon-omgeving) voor of tegen de benoeming van deze kandidaat-vertegenwoordigers.

Triathlonraad 
De Triathlonraad bestaat uit 15 leden, waarvan een vertegenwoordiger uit de Atletencommissie. Momenteel zijn er tien leden: Niels Elsmeijer, Pim Kwaaitaal, Jerry Kenbeek, Janco Nolles, Saskia van den Ouden, Ronald Wouters, Rick Verbree en de recent benoemde leden John Knijnenburg, Lotte Steenmeijer en Jaap Meijering. Onlangs werd afscheid genomen van Hans Geerts, Rien Wittenberg, Mi-Sook van den Bosch, Peter-Jan Mol en Karla Schipper. Mol en Schipper maakten ook deel uit van de projectgroep Herijking Bestuursmodel.

Vier vacatures moeten nog ingevuld worden. Verbree: “We hopen de nieuwe structuur deze zomer vorm te geven en in het najaar nieuwe leden te benoemen. We komen dan ook graag in contact met leden uit de verschillende doelgroepen met passie voor duursport en die expertise hebben op financieel, juridisch, organisatorisch, ICT of sportief gebied.”

Heb jij interesse om zitting te nemen in de Triathlonraad? Neem dan contact op via triathlonraad@triathlonbond.nl 

Klik hier voor de nieuwe statuten

Nederlandse Triathlon Bond
Lees volgend artikel

Titels voor Koolhaas en Cornelisse in Klazienaveen

Menno Koolhaas en Eva Cornelisse hebben in een regenachtig Klazienaveen de Nederlandse titels op de standaard afstand veroverd. VZC Veenendaal en Hellas – Utrecht waren goed ... Lees meer