Verlenging online programma AVG

Houd je vereniging AVG-proof

Sinds mei vorig jaar is de privacywet AVG van kracht. Die raakt ook de bij de NTB aangesloten verenigingen en organisaties. Het is belangrijk hier serieus mee om te gaan, want bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk als er iets misgaat.

De meeste sportverenigingen – en in geval van de NTB dus ook organisaties – gebruiken het online programma van Stichting AVG voor Verenigingen, dat in afstemming met sportbonden en NOC*NSF speciaal is gemaakt voor verenigingen en toegespitst op de sport. Wie dit stappenplan doorloopt, weet zeker dat geen dingen vergeten worden en krijgt toegang tot praktische informatie, voorbeeldteksten en handige tips. Bij wet is een vereniging/organisatie verplicht om te bewijzen wat er allemaal is gedaan met betrekking tot de AVG. Dit programma helpt hier bij.

Om gebruik van dit programma te bevorderen, is er gewerkt met gratis vouchers. Daarmee kon een jaar lang gebruik gemaakt worden van het programma en veel bij de NTB aangesloten verenigingen en organisaties hebben dat ook gedaan. Binnenkort eindigt die periode en moeten sportclubs zelf een abonnement nemen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is er een afspraak gemaakt met de Stichting AVG voor Verenigingen.

Voor een bedrag van € 5,- (exclusief btw) per maand kunnen vereniging en organisaties AVG-proof blijven. Dit bedrag is inclusief gratis gebruik van een juridische helpdesk bij vragen.

Wie het programma al gebruikt gaat naar de website, logt in en volgt de instructies. Nieuwe gebruikers gaan eveneens naar deze pagina en vragen daar een login aan.

Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer