Verbinden en aanpassen

Column bestuurslid Natasja Batenburg

Ik heb het geluk dat ik in mijn rol als bestuurder, naast het zijn van deelnemer, supporter of vrijwilliger, nu op nóg meer manieren van de sport mag genieten. Tijdens XTERRA Ameland stond ik met het startpistool in mijn handen, mocht ik de medailles en truien uitreiken en vierde ik samen met Trisha en Tristan (onze mascottes) een feestje ter ere van hun zesde verjaardag. Bijzonder om te zien hoe de sporters, jong en oud(er), kunnen genieten en afzien dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, officials, trainers/coaches en meereizende supporters. Allemaal mensen die de sport een warm hart toedragen.

Soms is het op een wedstrijddag even zoeken naar hoe ik van betekenis kan zijn. Het liefst zet ik mij in als één van de vrijwilligers of sta ik zelf aan de start, zoals in Almere, waar ik samen met medebestuurslid Ewout een estafetteteam vormde. Dit jaar heb ik ook ervaren hoe waardevol het is om er gewoon te kunnen zijn. Door er alleen maar ‘te zijn’, heb ik mooie gesprekken gevoerd, patronen ontdekt, kansen gezien, en gevoeld en gehoord waar de irritaties zitten. Waardevolle informatie om met mij mee te nemen.

Is er een rode draad? Zeker. Zowel als atleet, maar ook als onderdeel van een wedstrijdorganisatie, vereniging, official of als vrijwilliger demonstreren we naast enthousiasme en toewijding, continue het vermogen om ons aan te passen. Zo voelt dat ook binnen het bestuur. Niet alle vragen die op ons afkomen zijn even makkelijk. Hoe kan ik, kunnen wij, als bestuur richting geven om de juiste randvoorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van de combiduursport in Nederland? Maar ook, wat kunnen wij niet? En soms ook, wat willen wij niet? De sport groeit én heeft de nodige littekens opgelopen. Dat vraagt een kritische blik op de manier waarop de bond georganiseerd is en waar onze aandacht naar uitgaat.

Nederlandse Triathlon Bond

Het afgelopen jaar heb ik geleerd dat ik vooral dienstbaar en faciliterend wil zijn aan de sport. Dit vraagt om een stevige structuur met een duidelijke rol- en taakverdeling. Vanuit mijn rol als secretaris zoek ik daarbij graag naar de verbinding. Als we willen dat de leden het binnen de bond voor het zeggen hebben, hoe zorg je dan voor een goede vertegenwoordiging van alle leden? Eén van de vragen waar ik mij de afgelopen periode, met een fanatieke projectgroep, over heb gebogen.

Als lid van de NTB heb jij het ‘laatste woord’. Jouw stem wordt vertegenwoordigd door de Triathlonraad. Deze raad heeft niet alleen een adviserende stem, maar houdt ook toezicht op het bestuur. Ook is het de Triathlonraad die richting geeft aan de sport door belangrijke stukken als het jaarplan, de jaarrekening, topsportplannen etc. van constructief kritische feedback te voorzien én deze goed te keuren. Van oudsher kent de NTB een regiostructuur. Het idee was dat we op deze manier altijd dicht bij het hart van de sport zijn. In de praktijk blijkt dat niet meer zo te werken. De combiduursport groeit. Zo ook het aantal initiatieven in het land. Er zijn zoveel verschillende disciplines die samen komen, dat dit het niveau van de regio overstijgt. Samen met een afvaardiging uit de Triathlonraad én een inhoudelijk adviseur, zijn we gestart met het herontdekken van hoe we met elkaar willen samenwerken. Dit betekent dat we de taakverdeling onder de loep hebben genomen en de vraag hebben gesteld hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Triathlonraad daadwerkelijk een vertegenwoordiging van de volledige breedte van de combiduursport in Nederland is, zodat alle stemmen (weer) gehoord kunnen worden. Binnenkort ontvang je een uitnodiging om mee te denken en te praten over het voorstel dat er nu ligt voor een nieuwe structuur.

De passie en aandacht voor de combiduursport in Nederland groeit, ook groeien de uitdagingen.  Hoe zorgen we voor veiligheid op het parcours en een veilig sportklimaat, voldoende vrijwilligers, geschikt zwemwater, de toekomst van onze verenigingen en de juiste ondersteuning voor prestaties op het hoogste niveau? Niet voor niets staat tijdens het congres van de Nederlandse Triathlon Bond op 11 november ons aanpassingsvermogen centraal. Ik kijk ernaar uit om je daar te ontmoeten. Heb jij je al aangemeld?

 

Sportieve groet,

Natasja Batenburg

06-41252484

 

Nederlandse Triathlon Bond
INSCHRIJVING CONGRES
Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer