'Klaar voor de start!' Uniek samenwerkingsverband ‘zwembonden’

Lokale samenwerking in een versnipperd zwemlandschap

Vier sportbonden die zich bezighouden met (open water) zwemmen slaan de handen inéén voor een gezamenlijk traject waarbij lokale samenwerkingen tussen verenigingen en organisaties moeten gaan leiden tot sterkere competities en verenigingen. Reddingsbrigade Nederland (KNBRD), de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) gaan reglementaire en organisatorische afspraken maken die er onder meer voor moeten gaan zorgen dat het lokale competitie-aanbod wordt vergroot, dat leden aan elkaars competities kunnen gaan deelnemen en dat organisatorisch en technisch kader wordt versterkt.

De samenwerking – onder de titel ‘Klaar voor de start!’ – komt voort uit het recentelijk tot stand gekomen Sportakkoord, waarin als opdracht aan onder meer de sportaanbieders, beleidsmakers en al die anderen die sport en bewegen in Nederland mogelijk maken, het behoud en de versterking van de unieke sportinfrastructuur en cultuur centraal staat. Eén van de deelakkoorden binnen het Sportakkoord focust zich op vitale sport en beweegaanbieders, met als doel de aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, zodat sporten voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

Eerder was door de zogenaamde ‘natte bonden’ al geconstateerd dat het zwemlandschap enorm versnipperd is. Onder regie van de bonden vinden overeenkomstige activiteiten plaats waar veelal alleen leden van de betreffende bond aan kunnen deelnemen. Door de NTB en de KNZB zijn op beperkte schaal eerder al afspraken gemaakt over het deelnemen aan elkaars evenementen, maar de komende tijd zal dit – met behulp van een subsidie uit het project ‘Versterken Sportbonden’ – verder worden uitgewerkt voor alle vier de bonden. Op meerdere kansrijke locaties worden pilots gestart op het gebied van lokale samenwerking die gericht zijn op kennismakingsactiviteiten in de vorm van clinics (in eerste instantie met name gericht op sporters in de leeftijd van 6 – 16 jaar) en waar mogelijk een gezamenlijke wedstrijdagenda.

Voor het project wordt een externe projectmedewerker aangesteld. De vacature voor deze functie wordt op alle bondswebsites gepubliceerd en staat open tot 23 oktober 2019.

Binnenkort kunnen alle verenigingen meer informatie verwachten over dit project!

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer