Uitnodiging: regiovergaderingen 25 november

Praat mee over het NTB-beleid

Op woensdag 11 december vergadert de Triathlon Raad en zoals gebruikelijk bestaat voorafgaand daaraan de gelegenheid om als NTB-lid mee te praten over het NTB-beleid en de begroting via de zogenaamde regiovergaderingen. Deze vergaderingen vinden dit jaar plaats op maandag 25 november. Op de agenda staan met name het concept Jaarplan 2020 en de bijbehorende Begroting 2020, maar er is ook volop ruimte om ervaringen en kennis te delen en met elkaar te praten over de gezamenlijke ambities vanaf 2021.

Deze vergaderingen vinden plaats op de volgende locaties:

  • Regio Noord / Oost aanvang 19.00 uur – bij AV PEC | Urksteeg 1 | 8031 LL Zwolle
  • Regio West I / West II aanvang 19.00 uur – bij TV Hellas | Mytylweg 79 | 3585 LK Utrecht

De regio Zuid heeft recent een Platform-overleg gehad. Leden uit deze regio kunnen reageren via de bestaande communicatiekanalen, maar mogen indien gewenst ook aansluiten bij één van de bijeenkomsten in Zwolle en Utrecht.

Aanmelden en/of reageren kan tot uiterlijk 22 november bij Rembert Groenman.

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer