Uitnodiging ledenconsultatie herijking bestuursmodel en statuten

Nieuwe samenwerkingsstructuur moet zorgen voor bredere ledenvertegenwoordiging

De NTB organiseert op maandag 26 februari een online ledenconsultatie over de herijking van het bestuursmodel en de statuten van de NTB. Hoe kunnen we de samenwerking tussen de bond (bestuur, directie, bondsbureau en technische staf) en de leden zo inrichten dat we elkaar en de ontwikkeling van de sport versterken? Alle leden die hierover meer informatie willen krijgen, vragen hebben en/of input willen geven, worden van harte uitgenodigd om deze ledenconsultatie bij te wonen.

Na een turbulente periode, met de komst van een nieuwe directeur en een compleet nieuw bestuur, wil de NTB verder bouwen aan een stabiele toekomst. Na alle hectiek was het tijd om het bestuursmodel te herijken. Een goed sportbestuur is noodzakelijk voor het realiseren van de ambities die er zijn voor het optimaliseren van het triathlonlandschap in Nederland.

Het afgelopen jaar is een projectgroep, met een vertegenwoordiging vanuit de leden, bezig geweest met de vraag hoe we kunnen zorgen voor een goede vertegenwoordiging van de leden. Een belangrijke verandering in het voorstel is, dat er afscheid genomen wordt van de regiovertegenwoordiging. De NTB kent van oudsher een regiostructuur. Vanuit de regio’s werden leden aan de triathlonraad (een vertegenwoordiging van de leden die controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders – zoals het beleidsplan en de begroting – blijft en zo als ware fungeert als een brug tussen de leden en het bondsbestuur) afgevaardigd.

Vanuit de Triathlonraad kwam het signaal dat de vertegenwoordiging van leden vanuit de regio’s niet langer past bij hoe de sport zich in de praktijk organiseert. “Het idee achter de deze bijeenkomsten in de regio was, dat we op deze manier altijd dicht bij het hart van de sport blijven, maar in de praktijk bleekt dat niet meer zo te werken”, legt bestuurslid Natasja Batenburg, tevens initiatiefnemer van de Projectgroep Herijking Bestuursmodel, uit.

“De combiduursport groeit en zo ook het aantal initiatieven in het land. Er zijn zoveel verschillende disciplines die samen komen, dat dit het niveau van de regio overstijgt”, vervolgt zij.  “Samen met een afvaardiging uit de Triathlonraad én een inhoudelijk adviseur, hebben we de taakverdeling en de manier waarop we met elkaar willen samenwerken, onder de loep genomen. Het doel was om er voor te zorgen dat de Triathlonraad daadwerkelijk een vertegenwoordiging van de volledige breedte van de combiduursport in Nederland is, zodat alle stemmen gehoord kunnen worden. Er is gezocht naar een vorm om vanuit de Triathlonraad te zorgen voor een goede vertegenwoordiging van alle actoren die de sport samen mogelijk te maken, en om er voor te zorgen dat we continue actief in verbinding staan met onze achterban.”

Na de consultatie van de leden worden de nieuwe statuten op 7 mei ter goedkeuring aan de Triathlonraad voorgelegd. “Het is een belangrijke stap vooruit voor de triathlonbond en we willen graag zoveel mogelijk leden betrekken bij de ontwikkeling ervan. Of je nu sporter, verenigingsbestuurder, organisator, official of gewoon liefhebber bent, we hopen dat zoveel mogelijk leden mee willen denken en praten. We kijken er naar uit de verschillende ideeën te horen en ook zeker om de constructief kritische vragen te krijgen. Meld je dus aan voor de online consultatie.”

Nederlandse Triathlon Bond
AANMELDEN

Als je je hebt aangemeld voor de bijeenkomst (26 februari van 19.30 tot 21.00 uur) ontvang je uiterlijk maandag 19 februari het concept van de nieuwe statuten en een toelichting op de belangrijkste wijzigingen.  Tijdens de consultatie is er, na een korte toelichting op het proces dat we het afgelopen jaar met elkaar hebben doorlopen, en het inhoudelijk resultaat met de belangrijkste wijzigingen, volop ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen en suggesties.

Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer