Opleiding triathlontrainer niveau 3 in januari van start

De opleiding tot zelfstandig verenigingstrainer

Op 14 januari start de opleiding tot Triathlontrainer niveau 3. De opleiding bestaat uit zeven centrale bijeenkomsten, webinars en zelfstudie door middel van praktijkopdrachten bij de vereniging. Iedere bijeenkomst en webinar heeft een thema en staat onder leiding van een expert op dit gebied. Bij de centrale bijeenkomsten staat de uitvoering in de praktijk centraal. De praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De opdrachten worden door de cursist verwerkt in een portfolio, dit portfolio zal beoordeeld worden.

Doelstelling
De triathlontrainer 3 geeft zelfstandig training, coacht sporters bij wedstrijden en organiseert activiteiten binnen de vereniging. De TTN3 stelt korte en middellange doelen op voor de sporters en vereniging, en het plan om deze te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de sporters in relatie tot de verenigingsdoelen.

Binnen de opleiding is er onder andere aandacht voor de thema’s: trainingsleer, inspanningsfysiologie, didactiek, methodiek, zwemtechniek, fietstechniek, looptechniek, combitraining en coaching.

De volgende competenties staan centraal:
– Trainingen voorbereiden, uitvoeren evalueren
– Wedstrijden voorbereiden en begeleiden
– Begeleiden van sporters tijdens trainingen en wedstrijden
– Activiteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren
– Assisterend sportkader begeleiden

Begeleiding
De cursist en praktijkbegeleider krijgen gedurende de opleiding steun van een NTB leercoach. De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, en bewaakt het leertraject en de competentieontwikkeling van de cursist. Uitgaande van het opleidingsplan en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist en praktijkbegeleider een plan op voor het leertraject. De leercoach wordt door de NTB toegewezen.

De opleiding wordt afgesloten met vier Proeven van Bekwaamheid. Deze worden voltooid door het inleveren van een portfolio met daarin alle opdrachten, en een praktijkexamen ‘training geven’.

Praktijk
De praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging. Het is dus noodzakelijk dat de cursist de gelegenheid heeft om gedurende de opleiding trainingen te geven en andere opdrachten uit te voeren binnen de vereniging. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

De praktijkbegeleider begeleidt de deelnemer bij het ontwikkelen van de kerntaken en bijbehorende competenties in de praktijksituaties van alle dag binnen de triatlonsport. De begeleiding richt zich op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer (opgesteld in overleg met de leercoach) en vormt onderdeel van de totale opleiding. De begeleiding kan uiteenlopen van het “laten meelopen” tot het uit laten van voeren van alle mogelijke werkzaamheden in de praktijksituatie (met benodigde supervisie/feedback). Tevens bereidt de praktijkbegeleider de deelnemer voor op de Proeven van Bekwaamheid.

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer (bij voorkeur binnen de eigen vereniging) die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTN3/TTA of ALO diploma, of een vergelijkbaar diploma van een aanverwante sportbond. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn wel enkele competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, deze zijn terug te vinden in de handleiding voor praktijkbegeleiders.

Neem bij vragen contact op met opleidingen@triathlonbond.nl

Aanmelden kan via deze link

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer