Thea Sybesma blikt terug op 2022 en kijkt vooruit naar 2023

“Ik zie de toekomst rooskleurig in’’

Na de aanstelling van Ellis van der Weerden als nieuwe voorzitter van het NTB-bestuur, heeft Thea Sybesma haar werkzaamheden als waarnemend voorzitter neergelegd. De oud-toptriatlete is werkzaam als orthopedisch chirurg en is lid van de raad van bestuur van hetzelfde ziekenhuis. Vanwege haar volle agenda gaat ze ook niet als algemeen bestuurslid door.

Aanstelling
Sinds begin 2022 werkte Sybesma samen met het NTB-bestuur onder andere aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Volgens Sybesma is er veel werk verzet en zijn alle punten uit het rapport uitgevoerd of in uitvoering. “We hebben in een relatief korte periode veel kunnen bewerkstelligen en gefundeerde stappen gezet. Er is een nieuwe manier van werken in gang gezet met voor een groot deel een vernieuwde staf. Met de vernieuwde structuur ligt er een goede basis voor het bestuur en de directie om verder mee te werken.’’

Stem van atleten
Ze benadrukt dat het welzijn van atleten voorop staat en geeft aan dat er onder andere door de nieuwe technisch directeur intensief is gesproken met atleten en ouders. “Als voormalig topsporter weet ik wat er van atleten gevraagd wordt om te presteren. We kunnen niet terug in de tijd maar wel naar de toekomst kijken. Het is heel erg belangrijk dat de atleten goed vertegenwoordigd en gehoord worden. Daarom is het belangrijk om stappen te zetten met de atletencommissie. We hebben de warme relatie met de atleten nog niet volledig kunnen herstellen, daar blijven we aan werken.’’

Sybesma beseft dat de buitenwereld weinig merkte van de in gang gezette werkzaamheden. “Dat ligt gedeeltelijk aan onze communicatiewijze én we konden ook niet over alles direct communiceren. Communicatie in brede zin is erg belangrijk om de achterban op de hoogte te houden van waar het bestuur en de directie mee bezig is.’’

Daadwerkelijke veranderingen
De personele veranderingen waren de eerste stap en tegenwoordig worden de verschillende levensfasen van triatleten nadrukkelijker meegenomen in het wekelijkse overleg. Er is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar en aan het topsportprogramma zijn op structurele basis professionele experts zoals een nieuwe bondsarts maar ook experts op de gebieden lifestyle, voeding en prestatiegedrag toegevoegd.

In de vernieuwde topsportstructuur visie 2022-2028 heeft het kwalitatief én structureel verankeren van professionele begeleiding in de sociale, emotionele en pedagogische ontwikkeling van een atleet een belangrijke positie gekregen. “Het document ligt in concept klaar om te bespreken met onder andere de atleten. Met de feedback willen we het document verder ontwikkelen zodat er uiteindelijk een gedragen visie en structuur tot stand komt. Het is ons streven om ook een onafhankelijk en ervaren studie-intermediair aan het programma toe te voegen. Daarnaast wordt er reeds in de vorm van workshops aandacht besteed aan de verbinding binnen de NTC-groep. Met betrekking tot het tot stand komen van selecties wordt er gewerkt met objectieve en transparante criteria. Tevens wordt er meer met individuele schema’s gewerkt en worden de trainingsomstandigheden beter gemonitord. Het ontwikkelprogramma voor de trainers staat ook in de steigers.’’

Nieuwe ingeslagen weg verder bewandelen
Mede door de aanstelling van Thorwald Veneberg heeft ook de breedtesport weer meer aandacht gekregen. Sybesma ervaart veel positiviteit in gesprekken met triathlon betrokkenen en ziet dat er veel mooie ontwikkelingen gaande zijn in de sport en bij de bond. “De aanstelling van Thorwald is erg positief en het is stimulerend om te zien dat onze sport steeds meer mensen weet te verwelkomen. Naast het herstellen van het vertrouwen van de atleten, kijken we ook terug op een jaar waarin er sport breed mooie prestaties zijn behaald en veel initiatieven in gang zijn gezet. Er staat veel werk in de steigers, we zijn misschien nog niet zo ver als gedacht maar ik zie de toekomst rooskleurig in. Ik denk dat het bestuur en de directie op een juiste manier de nieuwe ingeslagen weg zullen bewandelen.’’

Lees volgend artikel

Titels voor Koolhaas en Cornelisse in Klazienaveen

Menno Koolhaas en Eva Cornelisse hebben in een regenachtig Klazienaveen de Nederlandse titels op de standaard afstand veroverd. VZC Veenendaal en Hellas – Utrecht waren goed ... Lees meer