Stimuleer carpoolen naar wedstrijdlocatie met Slinger

Gratis online tool voor organisaties die gebruik maken van mijntriathlonNL

Triathlonorganisaties die de inschrijving voor hun evenement via mijntriathlonNL laten verlopen, hebben vanaf dit seizoen de mogelijkheid om de Slinger widget gratis aan hun account toe te voegen. Via deze widget, een toepassing op een website waarmee je in een oogopslag actuele informatie kunt zien, kunnen deelnemers en bezoekers carpoolafspraken maken. Dat is niet alleen gezelliger dan alleen rijden, maar is ook beter voor het klimaat en de portemonnee.

Slinger is ontworpen om organisaties te helpen verduurzamen. 60% tot 85% van de CO2-emissie van sportevenementen en festivals wordt veroorzaakt door transport. De stoelen in de auto’s van bezoekers en deelnemers zijn echter vaak slechts voor 50% gevuld. De ontwikkelaars van Slinger willen daar iets aan doen door deelnemers te matchen en hen zo een leuke samen-rijden-ervaring te bieden.

Geïnteresseerden kunnen via de website een autorit aanbieden of het verzoek doen om mee te rijden. Verder contact, over het tijdstip, de locatie en het splitten van de benzinekosten, verloopt hierna via e-mail. Gebruik maken van deze online tool is voor zowel organisaties als deelnemers gratis.

Organisaties die geïnteresseerd zijn in het gebruik van Slinger (en hun inschrijving via het inschrijfsysteem van de NTB laten verlopen), kunnen zich melden bij Christie Brouwer (coördinator wedstrijdsport) via christie.brouwer@triathlonbond.nl

Nederlandse Triathlon Bond
Lees volgend artikel

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie ... Lees meer