Start2Tri-handboek voor jeugd

Praktische gids met handvatten en inspiratie voor verenigingen die aan de slag willen met jeugdtriathlon

De NTB heeft een handboek ontwikkeld voor verenigingen die een Start2Tri-cursus voor jeugd willen opzetten. Deze gids geeft handvatten én inspiratie om in een lokale setting voor tien weken aan de slag te gaan met jeugdtriathlon. Als tijdelijk project of als hulp bij het opstarten van een jeugdafdeling. Met behulp van een plan van aanpak, praktische tips en voorbeelden van trainingen, kan ieder die dat wil aan de slag om nieuwe stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van jeugdtriathlon in Nederland.

Het aantal plekken in Nederland waar laagdrempelige wedstrijden voor jeugd worden georganiseerd is de afgelopen jaren flink gegroeid. Ook worden op steeds meer scholen clinics gegeven, een scholentriathlon georganiseerd of staat een sportdag in het teken van ‘combiduursport’. Ook het aantal kinderen dat meedoet aan jeugdwedstrijden groeit en steeds vaker willen deze kinderen ‘op triathlon’. Lid worden van een club, zodat ze met vrienden wekelijks kunnen doen waar ze blij van worden.

Het aantal verenigingen in Nederland waar dit kan groeit, maar is tegelijkertijd nog erg beperkt. In de van origine erg op volwassenen ingerichte triathloninfrastructuur in Nederland is het ook best een klus voor een vereniging om in één keer een jeugdafdeling op te zetten. Je moet maar net een kartrekker hebben, trainers die willen helpen, de juiste faciliteiten en een bestuur dat meerwaarde ziet in het idee. Een ‘Start2Tri’ speciaal voor jeugd kan helpen: met enthousiaste mensen een periode van 10 weken aan de slag met jeugd, om vervolgens tijdens (en na) die 10 weken te zien of/hoe er een vervolg komt.

Een Start2Tri is een investering met een helder doel en een helder begin- en eindpunt en zorgt daarmee voor een afgebakend experiment. Het kan een vereniging enorm helpen om bij alle betrokkenen draagvlak en enthousiasme te creëren. Een jeugdafdeling klinkt mensen soms ingewikkeld of zelfs overbodig in de oren. Tot ze een groepje stralende kinderen zien triathlonnen, dan wil dat perspectief gelukkig nog weleens leniger zijn dan vooraf gedacht.

Nieuwsgierig? Lees of download de gids hier

Vragen? Neem dan contact op met coördinator jeugdtriathlon Berteke de Jong: berteke.de.jong@triathlonbond.nl

Nederlandse Triathlon Bond
Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer