Samen voor een eerlijke en veilige combiduursport

NTB-integriteitsplan 2023-2024

Het bestuur heeft in augustus goedkeuring gegeven aan het NTB-integriteitsplan 2023-2024 en geeft daarmee concreet vervolg aan de ambitie om de inzet op een veilige en eerlijke combiduursport te intensiveren. Het doel is om integriteit te bevorderen en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en te voorkomen. Het plan kent drie onderdelen: breedtesport, topsport en de interne organisatie.

 

Breedtesport

Bij de breedtesport ligt de focus vooral op het vergroten van bewustwording, kennis en deskundigheid van verenigingen, organisatoren en bestuurlijk en technisch kader. Eind 2023, begin 2024 start daarom een uitgebreide campagne over de basiseisen sociale veiligheid, met daaraan gekoppeld concrete en praktische voorlichtings- en educatieproducten. Verenigingen die hier planmatig mee aan de slag willen gaan, stimuleren we om dit in 2024 onder kosteloze en deskundige begeleiding te gaan doen. Parallel hieraan willen we de drempel verlagen om grensoverschrijdend gedrag te melden. Bijvoorbeeld door het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij verenigingen te stimuleren, door de aanwezigheid van de integriteitsmanager (Roel de Krijger) en het aanstellen van twee nieuwe vertrouwenspersonen binnen de bond.

 

Topsport

Voor de topsport gaan we allereerst door met implementatie van de aanbevelingen uit de rapporten Fijbes en Unravelling (2021). Zo worden er binnenkort verkiezingen georganiseerd voor de nieuwe atletencommissie. Deze commissie krijgt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onder meer het topsportprogramma, kwalificatiecriteria en toekomstig topsportbeleid. Verder is de technische staf in het afgelopen jaar aangevuld met experts, rekeninghoudend met diversiteit.

Het onderdeel topsport van het integriteitsplan is gericht op structurele voorlichting en educatie over integriteitsthema’s voor atleten (zoals doping en diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag). Daarnaast richt het zich op structurele aandacht voor kennis, pedagogische en didactische vaardigheden van de technische staf. Rode draad is het bevorderen van een positieve topsportcultuur en sociale dynamiek; voor atleten en technische staf afzonderlijk en samen. Het geheel wordt vast onderdeel van het topsportbeleid en –programma voor de komende jaren. In het verlengde hiervan heeft het bestuur onlangs besloten deel te nemen aan een sportbreed onderzoek naar de huidige topsportcultuur. Relevante conclusies en aanbevelingen vertalen we mogelijk naar nieuw beleid en of maatregelen.

 

Interne organisatie

Acties in de interne organisatie zijn gericht op twee prioriteiten. Allereerst willen we betrokkenheid van leden en andere belanghebbenden vergroten. Dit vanuit de ambitie om binding, vertrouwen en imago te versterken. Op korte termijn doen we dit door hen te betrekken bij de ontwikkeling van ons nieuwe meerjarenbeleid, maar ook van onze dienstverlening. Ten tweede brengen we zaken rondom wettelijke en reglementaire verplichtingen verder op orde. Denk hierbij aan het actualiseren van gedragscodes, klachtenregeling, invoeren van een klokkenluidersregeling en het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maar ook aan de eisen waar de NTB aan moet voldoen, zodat financiering vanuit NOC*NSF is gewaarborgd. Dan gaat het onder meer om aandacht voor goed sportbestuur, implementatie Blauwdruk Grensoverschrijdend gedrag en diversiteits- en vrijwilligersbeleid.

 

Vragen? Neem dan contact op met integriteitsmanager Roel de Krijger: roel.de.krijger@triathlonbond.nl

 

 

Nederlandse Triathlon Bond
Lees volgend artikel

Titels voor Koolhaas en Cornelisse in Klazienaveen

Menno Koolhaas en Eva Cornelisse hebben in een regenachtig Klazienaveen de Nederlandse titels op de standaard afstand veroverd. VZC Veenendaal en Hellas – Utrecht waren goed ... Lees meer