Platform Limburg Triathlon

Inspirerend voorbeeld voor andere regio’s in Nederland

In de provincie Limburg zijn alle bij de triathlonsport betrokken partijen al jarenlang onderling verbonden via een zogenaamd ‘sporttakplatform’. Als sporttakplatform werken we samen aan een vitale Limburgse samenleving. We stimuleren sport en bewegen op alle niveaus voor elke inwoner, met als doel om zoveel mogelijk mensen in Limburg in beweging te krijgen én houden.

Nederlandse Triathlon Bond

Activiteiten
Platform Limburg Triathlon wil zoveel mogelijk Limburgers laten genieten van de triathlonsport. Dit doet zij, gecoördineerd vanuit de NTB, met alle bij de sport betrokken partijen en met onderstaande activiteiten.

  • Organiseren van kennismakingsactiviteiten in het onderwijs
  • Organiseren van divers wedstrijdaanbod voor jong en oud
  • Sportaanbod en kader binnen verenigingen versterken zodat jong en oud ‘op triathlon kan’
  • Genereren van sportmogelijkheden voor sporters met een fysieke/verstandelijke beperking
  • (Inter)nationale wedstrijden naar Limburg halen
  • Scouten en begeleiden van beloftevolle jonge atleten en doorstroom creëren naar het landelijke topsportprogramma in Sittard
  • Werken aan wereldprestaties in de mondiale triathlon en paratriathlon topsport

Met steun van de provincie werken we als triathlonsport samen aan doelen binnen de thema’s breedtesport, evenementen, talentontwikkeling, topsport en aangepast sporten. Hier zijn we trots op en dat delen we graag. We laten vanaf nu in deze nieuwe rubriek wekelijks zien wat er zoal gebeurt in het zuiden van ons land.

Neem eens een kijkje in dit E-zine voor meer informatie over het sporttakplatform.

Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer