Roel de Krijger begonnen als integriteitsmanager

“Integriteit is een thema dat niet meer weg te denken is binnen alle bondswerkzaamheden’’

Roel de Krijger is bij de NTB begonnen als integriteitsmanager. De Krijger is het nieuwe aanspreekpunt voor het NTB-bestuur en de directie op het integriteitsvlak. De functie wordt mogelijk gemaakt met behulp van subsidie vanuit het Ministerie van VWS en de Krijger wordt door NOC*NSF opgeleid en programmatisch aangestuurd.

Functie invulling
De eerste periode zal de Krijger in kaart brengen wat de huidige stand van zaken is rondom integriteit binnen en rondom de bond. Op basis hiervan volgt een plan van aanpak waar wij als organisatie mee aan de slag gaan. Dit alles met het doel bij te dragen aan het bevorderen van een eerlijke, veilige en schone sport, het tegengaan van integriteitsschendingen en het signaleren en beperken van integriteitsrisico’s binnen de NTB. Ook zorgt de integriteitsmanager samen met de NTB-directie voor een zorgvuldige behandeling van incidenten en meldingen die onder de NTB-verantwoordelijkheid vallen.

Achtergrond Roel de Krijger
De Krijger is vader van twee jongens en woont samen met partner en kinderen in Nijmegen. Van huis uit is hij een voetballer, speelde een jeugdzaalvoetbal interland en schuurde tegen het betaalde voetbal aan. Tegenwoordig loopt hij twee keer per week hard.

In zijn professionele carrière heeft hij een brede ervaring in de sportwereld waarin hij zich veel heeft beziggehouden met vraagstukken rondom inclusiviteit. Na zijn mediterranen studies heeft hij diverse managementfuncties vervult in het sociale domein en bij twee sportbonden.

Eerlijke en veilige sportomgeving
Tot voor kort werkte hij als manager service bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland nadat hij enkele jaren als manager clubservice verbonden was aan de KNVB. De nieuwe integriteitsmanager kijkt uit naar zijn nieuwe functie.

“Integriteit is een thema dat niet meer weg te denken is binnen alle bondswerkzaamheden. Het is een thema van iedereen en gaat ons allen aan. Van sporter tot vereniging, medewerkers, vrijwilligers, directie en bestuur. Ik wil een eerlijke en veilige sportomgeving realiseren waarbij mijn werkzaamheden geen korte injectie zijn. Het is een integraal vraagstuk waarin continuïteit en inbedding gevraagd wordt. We hebben als doel om te werken aan een positieve cultuur, zowel binnen de bond maar ook bij atleten en verenigingen. Door een breder draagvlak en meer betrokkenheid te creëren, verwacht ik dat we een langdurig effect kunnen realiseren.’’

We zijn blij met de nieuwe versterking op dit belangrijke onderwerp. Wij wensen Roel veel succes en plezier bij zijn werkzaamheden.

Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer