Rita van Driel blijft verbonden aan de NTB

Bericht vanuit het bestuur

Met de aanstelling van Thorwald Veneberg als nieuwe NTB-directeur, legt Rita van Driel na de overdracht, haar werkzaamheden als interim-directeur neer. Het bestuur heeft in samenspraak met Van Driel een nieuwe opdracht geformuleerd.

Onderzoeksrapport ‘Unravelling’

Sinds de uitkomst van het Unravelling rapport is het bestuur aan de slag gegaan met de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek. Een belangrijke aanbeveling die gerealiseerd dient te worden is als volgt omschreven in het rapport;

‘’Creëer een systeem van checks and balances met korte lijnen tussen atleet, bestuur en directie’’.

In deze aanbeveling is de (her)positionering van de atletencommissie van belang om de commissie een waardevolle en relevante gesprekspartner te laten zijn. De atletencommissie moet als platform dienen om atleten actief te betrekken bij de implementatie van de overige aanbevelingen van het onderzoek.

Integrale atletencommissie

Hoewel de triathlonsport vooroploopt met het integreren van Olympische en Paralympische sport, kent de NTB momenteel twee separate atletencommissies die beiden zijn samengesteld. Het NTB-bestuur is van mening dat er één integrale atletencommissie dient te worden gerealiseerd. In de samenstelling dient rekening te worden gehouden met de verschillende achtergronden en belangen van atleten en de wijze waarop zij met de NTB zijn verbonden.

Het bestuur heeft de opdracht aan Van Driel als volgt geformuleerd;

‘Draagt zorg voor een geïntegreerde en gedragen atletencommissie om deze vervolgens door actieve en professionele begeleiding als een volwaardige gesprekspartner in positie te brengen.’

Met de achtergrond van Van Driel in gelijkwaardige processen, haar kennis van zowel de NTB, de atleten, alsmede het recente onderzoek, is het bestuur van mening dat zij de meest geschikte persoon is om deze opdracht te vervullen.

 

Vragen over dit bericht kunnen gericht worden aan; persvoorlichter@triathlonbond.nl

Lees volgend artikel

HotelPlanner accommodatiepartner NTB

Lees meer